Arap Tarihi: Uhud Savaşı (625)

Mekkeli müşrikler, Bedir Savaşı’ndan yaklaşık bir yıl sonra bu savaşta aldıkları mağlubiyetin öcünü almak ve Müslümanların denetimine geçen Şam ticaret yolunu tekrar ele geçirmek için ordu hazırlayarak harekete geçmişlerdir. Uhud Dağı eteklerinde yapılan savaşta Müslümanların Hz. Muhammed’in tavsiyelerini tam olarak yerine getirmemeleri nedeniyle Mekkeli müşrikler karşısında bozguna uğramıştır. Uhud Savaşı’nda Mekkeli müşrikler Müslümanları mağlup etmesine rağmen yok etmeyi başaramamışlar ve geri dönmüşlerdir. Bu savaşla birlikte Müslümanlar Hz. Muhammed’e itaatin önemini anlamışlardır.

Bir Cevap Yazın