Katı Atıklar ve Katı Atık Türleri

Akıcı olmayacak kadar sıvı madde içermeyen tüketim sonrası atılması gereken atıklar katı atık olarak nitelendirilir.g Katı atıklar evlerde tüketim sonucu oluşan ve maden, tarım, gıda gibi endüstriyel, ticari alanlarda yapılan üretim ya da verilen hizmet sonucunda oluşan maddeleri içermektedir. Ayrıca suların arıtılması sonrasında açığa çıkan arıtma çamurları da katı atıklar içerisinde değerlendirilir. Oluşan katı atıkların içerikleri atıkların toplanma ve depolanma şekillerine göre değişiklik gösterebilir. Katı atıkların genel içeriklerinin bilinmesi; uygulanması planlanan toplama, biriktirme, taşıma, depolama, değerlendirme veya bertaraf yöntemlerinin seçilmesinde önemli bir ölçüttür. Katı atıkların bileşimine ve miktarına etki eden en önemli etmenleri;

• İklimsel şartlar,

• Yapılan tarımsal faaliyetler,

• Hayvancılık faaliyetleri,

• Coğrafi yapı ,

• İnsanların kültürel yapısı,

• Bölgenin veya ülkenin ekonomik yapısı,

• Tüketicilerin tüketim tercihleri olarak sıralamak mümkündür.

Üretim sırasında oluşan ve tüketicisi tarafından faydası olmadığı düşüncesi ile atılan
Üretim sırasında oluşan ve tüketicisi tarafından faydası olmadığı düşüncesi ile atılan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı açısından zararsız hâle getirilmesi ve toplumsal yararlılık için tekrar kullanılabilmesi amacı ile düzenli bir şekilde bertaraf edilmesi gerekmektedir. Uygun bir şekilde bertaraf edilebilmesi amacıyla katı atıkları bileşimlerine ve kaynaklarına göre olmak üzere iki şekilde sınıflandırmak mümkündür.

Bir Cevap Yazın