Türk Şeriatı Yani Türk Töresine Ait Bazı Kanunlar

Göktürk Devletinde yüksek devlet mahkemesine “yargu” denirdi ve bir adliye (könilik) müessesi vardı. Yarguların vazifeleri töreyi ve örfi hukuku uygulamaktı. Gök Türk ülkesindeki cari cezai hükümler şunlardı;

  • Zina yapan evlilerin cezası, idam.
  • Adam öldürme, idam.
  • Soygun yapan, bağlı at çalan, idam.
  • Genç kızları aldatanlar ağır bir şekilde mal ile tazminat ödeme zorunda bırakıldıktan sonra, o kızla mutlaka evlenmesi gerekirdi.
  • At ve koyun çalanlar, on katından fazlasını ödemeye mahkum edilirdi,
  • Diğer hafif suçlar 10 günü geçmemek üzere hapis ile cezalandırılırdı.
  • Vatana ihanet edenler, ordudan kaçanlar ölüme mahkum edilirdi.

Kaynak: Ahmet Taşağıl

Bir Cevap Yazın