Hijyen ve Sanitasyon: 2.2. İnorganik Bileşikler ve Alkaliler

Hijyen ve Sanitasyon: 2.2. İnorganik Bileşikler ve Alkaliler

2.2.1. Asitler

2.2.1.1. Hidroklorik asit: Çok korosif etkilerinden dolayı kullanım alanı kısıtlıdır.

2.2.1.2. Sülfirik asit: Su borularının dezenfeksiyonunda kullanılmaktadır.

2.2.1.3. Borik asit: %2-5’lik sulu çözeltileri göz antiseptiği olarak kullanılmaktadır.

2.2.2. Alkaliler

2.2.2.1. Sodyum hidroksit: Sıcak veya kaynar suda hazırlanmış %2’lik çözelti hâlinde dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılır. Salmonella etkenlerine ve Antraks hastalığı etkeninin sporlarına etkiliyken Mycobacterium tuberculosis’e karşı etkisizdir. Kostik etkili olduğu için uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

2.2.2.2. Sodyum karbonat: %0.5’lik sodyum hidroksit çözeltisine ilave edilerek genel amaçlı bir dezenfektan oluşturulabilir.

2.2.2.3. Kalsiyum oksit: Piyasada kireç sütü, kaymağı ya da kireç tozu olarak satılan dezenfektandır. Bacillus antracis ve Clostridium spp.’ler haricinde diğer mikroorganizmalara karşı etkilidir. Ucuz bir dezenfektandır. Sönmemiş kireç hayvan ve insan kadavralarının üzerine, lağım çukurlarına dökülerek dezenfektan olarak kullanılmaktadır.

2.2.2.4. Kalsiyum hidroksit: Toz kireçtir. Dört katı su ile sulandırılarak barınakların ve alanların dezenfeksiyonunda kullanılır.

2.2.2.5. Kükürtlü kireç suyu: Sönmüş kireç ve kükürt karışımının su ile çalkalanması sonucu elde edilir. Karışım kaynatılarak yoğunluğu artırılabilir. Veteriner hekimlikte deriye yerleşen parazitlerin kontrolünde kullanılır.

Bir Cevap Yazın