Türkiye’de Neden Petrol Yok?

Önemli bir enerji kaynağı olan petrol, aynı zamanda kimya sanayisinin de ham maddesidir. Türkiye’deki petrol yatakları fazla zengin değildir. Türkiye’de petrol olmama sebebi Anadolu’nun çok yeni bir toprak parçası olması. Bir yerde petrol oluşması için fosil gereklidir ve fosiller milyonlarca yıl toprak altında kalmalıdır. Hicaz yarımadası ve Asya plakasının çarpışması neticesinde oluşan Anadolu, diğer toprak parçalarına göre çok yeni bir bölgedir. Türkiye topraklar yani Anadolu bu yüzden her yıl Avrupa’ya doğru yaklaşıyor, depremler oluyor. Türkiye, petrolün oluşacağı kadar eski bir toprak parçası değil. Bu yüzden fosil bakımından da fakir bir bölgedir Türkiye. Karadeniz ve Toroslar-Hakkari boyunca dağlar var dağlar kıtaların çarpıştığı noktalar. Petrol olan yerlerimiz elbette var fakat bunlar çok az ve çok derinde, derinden petrol çıkarmak da pahalıya patlıyor. Türkiye 1. Dünya Savaşını kaybetmeseydi veya Musul ve Kerkük’ü günümüz Türkiye sınırlarına dahil edebilseydi petrol zengini olabilirdik. Türkiye’nin petrol varlığı; İran, Irak, Suriye gibi komşu ülkelerle kıyaslandığında yetersizdir. Bunun ana nedeni ülkenin jeolojik farklılığıdır. Petrolün bir arazide bulunması için kumtaşı gibi gözenekli kayaçların üzeri kil gibi geçirimsiz katmanlarla kapanmış olmalıdır. Komşu ülkeler düzlüklerden oluşurken Türkiye dağlık alanlardan oluşmaktadır. Yeraltında oluşan petrol depoları levha çarpışmaları ve bunun sonucun olan dağ oluşumu ile küçük parçalara ayrılmakta ve dağılmaktadır. Komşu ülkelerde aynı jeolojik olaylar gerçekleşmediğinden, büyük ve sığ petrol depoları oluşmuştur. Komşu ülkelerde petrol 100-1000 metreler arasında bulunurken, Türkiye’de (Anadolu’da) 3-4 bin metrelerde bulunmaktadır.

Türkiye’de üretilebilir ham petrol rezervi 334,5 milyon varil hesaplanmıştır. Mevcut üretim kapasitesine göre rezervlerin 19 yıllık ömrü vardır. Türkiye 2015 yılında 51.000 varil/gün üretim, 796.000 varil/gün tüketim gerçekleşmiştir. Günlük 503.000 v/g ham petrol, 242.000 v/g işlenmiş ürün ithal edilmiştir. 2015’te yerli ham petrol üretimi ihtiyacın %6,4’üne karşılık gelmektedir. İthalata bağlılık oranı %93,6 olarak gerçekleşmiştir. Bazı ülkelerin Türkiye’nin 2015 petrol ithalatı içindeki oranı şöyledir; Irak %29, Rusya %18, İran %14, (Mayıs 2019 %0) Hindistan %8, Suudi Arabistan %6,5, İsrail %4,5, İtalya %4, Yunanistan %3,5.

Bir Cevap Yazın