Site icon Türkçe Malumatlar

Kirletici Etkenlere Göre Su Kirliliği

5.1. Mikrobiyolojik Kirlilik: Suyun bakteri, virüs, parazit ve mantar gibi etkenlerin vejetatif formları, kist, ookist, yumurta, spor, toksin ve diğer enfektif formlarıyla kirlenmesidir. Özellikle içme kullanma sularının mikrobiyolojik kirliliği ciddi düzeylere varabilen salgınlara neden olabilmektedir.

5.2. Organik Maddelerden Kaynaklanan Kirlenme: Mikroorganizmalar dışında suyun içinde gıda, gıda parçası veya atığı, organik madde ve moleküllerin (protein, karbonhidrat vb) bulunmasıdır.

5.3. Radyoaktif Kirlilik: Suya doğal veya insani faaliyetler sonucu radyoaktif maddelerin karışması demektir. Örneğin, yeraltı sularında ve mineralli maden sularında olabileceği gibi, nükleer atıklardan da kaynaklanabilir. Nükleer atıklar, hastanelerde nükleer tıp merkezlerinde hastaların tanı ve tedavisinde kullanılan radyoaktif maddenin atığına (idrar, gaita, vb) bağlı olabileceği gibi nükleer silahlar veya nükleer santral kazaları sonucu da oluşabilir.

5.4. Kimyasal Kirlilik: Doğal veya yapay olarak suyun her türlü kimyasal madde ve atıklarla kirlenmesidir.

5.4.1. Endüstri Atıkları
5.4.2. Yağlar ve Benzeri Maddeler
5.4.3. Sentetik Deterjanlar
5.4.4. Pestisitler
5.4.5. Yapay ve Doğal Organik ve İnorganik Kimyasal Maddeler
5.4.6. Yapay ve Doğal Tarımsal Gübreler
5.5. Isıl Kirlenme

5.6. Kombine Atıklarla Meydana Gelen Kirlenme: Suya hem kimyasal, hem mikrobiyolojik, hem radyoaktif vb. birçok etken ve maddenin karışması ile suyun kirlenebileceği gibi, birden fazla kimyasal madde, yine birden fazla mikrobiyolojik etken ile kirlenmesi söz konusu olabilir.

Exit mobile version