Tarihin Bir Döneminde “Türkiye” Olarak Nitelendirilmiş Ülkeler

Üst Not: Bu harita Türk devletlerini göstermiyor, kendi ya da yabancı devletler tarafından “Türkiye” olarak nitelendirilen devletleri gösteriyor.

“Batı Türkiye” ismi Bizanslılar tarafından Macarlara verilmiş bir isim.

“Doğu Türkiye” ismi Bizanslılar tarafından Hazarlara verilmiş bir isim.

“Turcarum Imperium” (Türk İmparatorluğu ve türevleri) ismi Avrupalılar tarafından Osmanlı İmparatorluğuna verilmiş bir isim. Osmanlılar bu ismi her ne kadar kullanmasa da 19. yüzyıldan itibaren “Türkiye” ismini kullanmışlardır.

“Türkiye Cumhuriyeti” zaten biliyorsunuz.

“Al-Dawlat al-Turkiyya” (Türkiye Devleti) Memlüklere verilen bir isim.

“Türkistan” ismi Fars kaynaklarında, “Tujue” ismi Çin kaynaklarında, “Türük el” ismi ise Bilge Kağan Anıtı’nda geçen bir isim.

Kaynak: https://www.facebook.com/haritalariseviyorum/photos/a.114116196642626/510225167031725/

Bir Cevap Yazın