Ülser Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Bütün türlerde midede ülser görülebilir. Fakat en yaygın olarak 4 aylık taylarda ve köpeklerde görülür. Parazit invazyonu, yanlış besleme, karaciğer hastalıkları, neoplazi, üremi veya antiinflamatuar ilaçların uzun süre kullanılması ülsere neden olur. Taylarda stres en önemli faktördür. Domuzlarda osefagus ülseri beslenmeyle (diyette yüksek bakır, fazla selenyum, Vit E) ve çevresel stresle meydana gelebilir. Sığırlarda abomasal ülser genellikle daha ılımlıdır. Ülser tedavisinde antiasitler, asit salgılanmasını önleyenler, adsorbanlar, mide koruyucuları kullanılır.

İlaç örnekleri: Sodyum bikarbonat, aluminyum hidroksit, mağnezyum karbonat, mağnezyum hidroksit, mağnezyum oksit, mağnezyum trisilikat, çinko karbonat, bizmut bileşikleri (bizmut subkarbonat, bizmut subsalisilat, bizmut subnitrat), kaolin-pektin, aktif kömür, kolestramin, simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin, omeprazol, misoprostol ve sukralfat.

Etkileri: Sodyum bikarbonat, aluminyum hidroksit, mağnezyum karbonat, mağnezyum hidroksit, mağnezyum oksit, mağnezyum trisilikat antiasit (nötralize edici); bizmut bileşikleri, kaolin-pektin, aktif kömür, kolestramin mukozayı örtücü ya da toksin bağlayıcı özellikleriyle mide koruyucu; simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin gibi H2-R blokörleri ile omeprazol gibi proton pompası baskılayıcılar ve misoprostol gibi prostaglandin E1 analoğu ilaçlar mide asit salgısını azaltıcı; sukralfat protein bağlayıcı olarak etkir.

Kullanılmaları: Ülserden korunma veya tedavi amacıyla özellikle tay ve genç köpeklerde kullanılırlar. Ayrıca, antiasitler fazla karbonhidrat (tahıl, tane yem gibi) alımına bağlı ve rumende normal uçucu yağ asitleri yerine fazla miktarda laktik asitlerin açığa çıkması ile karekterize, orta dereceli ruminal asidozun önlenmesi ve tedavisi için de kullanılır. Sodyum bikarbonat antiasit olarak kullanıldığında çözünerek hızla karbondioksit açığa çıkarır. Eğer rumen atonik ise ve geğirme ile gaz çıkarılamazsa şişkinlik daha da kötüleşebilir ve gaz birikir. Sığırlarda abomasal ülser kaolin-pektin oral süspansiyonlar ve antiasitlerle (Mg karbonat, Mg oksit, Mg trisilikat gibi) kontrol edilebilir. Bizmut bileşikleri mide koruyucu olarak yıllardır kullanılır. Ancak, kedilerde bizmut subsalisilatın uygulaması ile bir miktar salisilat emilimi olacağından bu türlerde kullanımdan kaçınılmalıdır.

Bir Cevap Yazın