Farmakoloji ve Toksikoloji: Antibiyotiklere Direnç

Direnç, genel olarak bakterilerin ilaç tarafından etkilenmemesi anlamına gelir. Klinik olarak ilaç direnci bir ilacın kullanıldığı sağaltım dozlarında plazmada sağladığı yoğunluklarda duyarlı olduğu bilinen bakteri türü veya suşlarının yaşayabilme ve çoğalabilmeleri anlamına gelir. Direnç doğal ve kazanılmış (mutasyonal ve aktarılabilir direnç) diye ikiye ayrılır. Bir ilaca dirençli olan bir bakteri türü benzer yapı veya etki şekline sahip diğer bir ilaca da dirençli olabilir.

İlaçların yaygın şekilde kullanılması sonucu, özellikle Salmonella türleri (bilhassa S.typhimurium), E.coli ve Staph.aureus olmak üzere, bakterilerin bir çoğunda dirençli suşlar ortaya çıkmıştır. Bugün E.coli 10’dan ve S.typhimurium 5’den fazla antibiyotiğe direnç gösterebilmektedir. E.coli suşlarının antibiyotiklere dirençliliğinin bu ölçüde yüksek olması R-faktörlerinin bakteriler arasında geçişi önemli rol oynar. Antibiyotiklere dirençli bakteriler bir yandan kendisine önceden etkili ilaçların etkinliğini ve sağaltımın yararlılığını azaltırken, bir yandan da hayvandan hayvana veya hayvandan insana geçen hastalıkların yaygınlaşmasına yol açarlar; bu yönden konu halk sağlığı bakımından çok önemlidir.

Bir Cevap Yazın