Yuvarlak Kurtlara Etkileyen İlaçlar

Yuvarlak kurtlara karşı kullanılan çok sayıda ilaç vardır. Bunlar Benzimidazollar (tiyabendazol, albendazol, fenbendazol, kambendazol); Ön-benzimidazollar (netobimin); İmidazotiyazollar (levamizol); Tetrahidropirimidinler (morantel); Antibiyotikler: (avermektinler, milbemisinler, nemadektinler); Piperazin tuzları; OF bileşikler (triklorfon, koumafos); Kuvarterner amonyum bileşikleri (befenium).

Benzimidazol türevleri: Bu grupta veteriner hekimliğe girmiş olan ilaçların başlıcaları albendazol, mebendazol, kambendazol, fenbendazol, oksfendazoldur. Benzimidazol türevleri yuvarlak kurtların olgun ve çeşitli gelişme dönemlerindeki larvalarına son derece etkilidir. İlaçların en önemli sakıncalarından birisi çiftleşme sırasında veya gebeliğin özellikle ilk 4 haftası esnasında kullanılması halinde, yüksek sıklıkta teratojenik etkiye yol açmasıdır.

Netobimin: Ön-benzimidazol bileşiğidir. Sindirim kanalından hızlı emilir. Sığır, koyun ve keçilerde mide-bağırsak ve akciğer kıl kurtları ile şerit ve kelebeklere etkilidir. Tablet ve bulamaç şeklinde ağızdan içirilerek kullanılır.

Levamizol: Sindirim kanalından hızlı emilir. Tüm vücut kesimlerine dağılır. Parazitleri felç ederek etkir; küçük dozlarda veya yoğunluklarda, nikotine benzer şekilde, parazitlerde otonomik gangliyonları uyarır. Evcil hayvanlar, laboratuvar ve hayvanat bahçesi hayvanlarındaki mide-bağırsak, akciğer ve kalpteki yuvarlak kurtların çoğunu etkiler.

Avermektinler (İvermektinler): Strep.avermitilis olarak isimlendirilen Aktinomyces kültürlerinden fermentasyon yoluyla elde edilen bileşiklerdir. Makrosiklin lakton yapılı bir maddedir, makrolid ve poliyen antibiyotiklerin aksine antibakteriyel ve antifungal etkinliği zayıf bir maddedir. İvermektinler parazitlerde hareketi önleyerek etkili olurlar. Etki şekli sinir sisteminde uyarı geçişini engelleyen bir nöromediyatör olan GABA salınımını teşvik etmesiyle ilgilidir. GABA sistemi bulunmaması nedeniyle bu grup ilaçlar şerit ve kelebeklere karşı etkisizdir.

Piperazin ve türevleri: Bütün hayvan türleri için geniş ölçekte kullanılan ve güvenli olarak kabul edilen bir ilaçtır. Etki şekli parazit kaslarında gerilimin artması ve yumuşak felç gelişmesiyle karakterizedir. Felç sonunda parazit sindirim kanalında tutunamaz ve bağırsak hareketleriyle atılır.

Organik fosforlu bileşikler: Bu grup içerisinde özellikle diklorvos ve triklorfon laboratuvar hayvanlarında oxyuris enfeksiyonlarında kullanılmaktadır. Bu gruptaki bileşikler öncelikle pestisit olarak kabul edilirler, bununla birlikte bazıları iç parazitler üzerinde de antelmintik etki gösterirler.

Bir Cevap Yazın