Site icon Türkçe Malumatlar

Antiseptik/Dezenfektanların Kullanılması

Veteriner hekimlikte çok geniş kullanım alanı vardır

• Deri ve mukozalardaki yüzeysel hastalıkların sağaltımı veya bu kesimlerin mikroplardan arındırılması.

• Ameliyat sahasındaki mikroorganizmaların yok edilmesi.

• Yara ve yanıkların sağaltımı.

• Vücudun dışarıyla ilgili boşluklarındaki hastalıkların sağaltımı ve önlenmesi.

• Ahır, ağıl, kümes, kuluçkahane ile bu kesimlerdeki alet ve malzemeler, gıda imalathaneleri ile buralarda kullanılan malzemelerin mikropsuzlaştırılması.

• Meme başı antisepsisi.

• Gıda maddeleri.

• İlaçların korunması.

Meme başı antisepsisi: Sağımdan önce ve özellikle de sağımı takiben meme başlarının antiseptik bir çözeltiyle silinmesi veya meme başlarının 10-15 sn süreyle antiseptik çözeltide tutulması bir yandan süt artıklarını giderirken, bir yandan da bakterilerin üremesini ve uçucu sineklerin saldırısını önler. Bazı antiseptikler (kuvarterner amin bileşikleri gibi) meme başı deliğinde ve sağım sırasında oluşabilecek sıyrık, çizik vb yaralar üzerinde ince bir koruyucu tabaka oluşturarak, meme bezine mikropların girişini engelleyebilir. Meme başı antisepsisi için en fazla halojenli bileşikler (klorlu, iyotlu bileşikler), yüzeyde etkin maddeler ve klorhekzidin kullanılır. İyot çözeltilerine (genellikle %0.5-1 etkin iyot) daldırarak yapılan uygulamalarla meme hastalıkları yarı yarıya azaltılabilir. Meme başı antisepsisi bir yandan oluşabilecek akut meme hastalıklarını önlerken, diğer yandan da kronik olayların azaltılmasına yardımcı olur.

Exit mobile version