Karada Hantal Suda Çevik Timsah

KARADA HANTAL, SUDA ÇEVİK TİMSAH

TİMSAHLAR RENK KÖRÜDÜRLER VE GÖZLERİNİN ARASINDAKİ MESAFE AYAKLARININ BÜYÜKLÜĞÜNE EŞİTTİR.

Belgesellerin vazgeçilmez hayvanlarından birisi de timsahtır. Hantal gövdesiyle karada sürünmesini, suda hızla hareket edişini ve kocaman ağzını açarak avını parçalayışını içimiz ürpererek izleriz. Sanki milyonlarca yıl öncesinden gelen bu hayvanın gizemli ve saldırgan yapısı merakımızı uyandırmayı her zaman başarır. Aynı zamanda derisi de çok değerli olan timsahlar, sayıları oldukça azalmasına rağmen, yaşamlarını sürdürmek uğruna mücadelelerine devam etmektedirler.

Timsah, sıcak bölgelerdeki akarsularda yaşayan, Timsahgiller ailesinden iri yapılı, kalın ve kabuksu derili sürüngen türlerine verilen genel addır. Uzaktan bakıldığında iri bir kertenkeleye benzerler. Vücutlarının üzeri, sert ve kemiksi plakalarla örtülüdür. Bu deri öyle kalındır ki, kurşun işlemez. Ön ayaklarında beşer, arka ayaklarında dörder parmak bulunur. Parmak araları tamamen veya kısmen perdelidir. Uzun ve yandan basık olan kuyrukları suda kürek vazifesi görür, Güçlü dişlerle bezenmiş, çok kuvvetli çeneleri vardır ve yalnızca üst çeneleri açılır. Gözleri, burunları ve kulakları başlarının üst kısmında bulunur. Gözlerinin arasındaki mesafe ayaklarının büyüklüğüne eşittir. Suda yüzerken rahatça etrafını görür, işitir ve solunum yaparlar. Karada hantal olmalarına rağmen, suda oldukça çeviktirler. Gündüzleri dinlenir, çoğunlukla gece avlanırlar. Gözbebekleri dikey olduğundan gece de iyi görürler, ancak iyi gören bu gözler, renk körüdür.

Balık, kuş ve suya gelen memelilerle beslenmelerine rağmen, insanlara saldıranları da bulunur. Avlarını güçlü çeneleri arasında sıkıştırıp suya çekerek boğarlar. Dişlerini avlarını parçalamada kullanırlar. Çiğnemeden parçalar hâlinde yutarlar. Sindirim için çakıl ve taş da yutmaları gerekir. Taze etin sindirimi zor olduğu için, bazı türler avlarını gömerek çürümelerini beklerler.

Gözleri üç perdelidir. Suya daldıkları zaman burun ve kulak delikleri birer kapakla örtülür. Ağız gerisinde bulunan bir kıvrımı damaklarına yapıştırarak soluk ve yemek borularını birbirinden ayırabildikleri için su altında bile ısırıp yiyebilirler. Konik yapılı dişler aşındıkça yenileri çıkar.

Yürekleri dört gözlüdür. Vücutlarında kirli kan dolaşır. Diğer sürüngenler gibi soğukkanlı hayvanlardır.

Özellikle Amerikan timsahı insanlara saldıran türlerindendir. Boyu 5-7 metredir. Sekiz metre olanları da vurulmuştur. Ağırlıkları 2 tona ulaşabilen ve denizde de yaşayabilen bu hayvanlar, insanlar için oldukça tehlikelidir.

Bir Cevap Yazın