Arsenik (As)

Arsenik bileşikleri halinde tabiatta yaygın olarak bulunur; başlıca doğal kaynakları mispikel veya arsenikli pirit, realgar ve orpiment’dir. Arsenik ile çevredeki toprak, bitki, meyve ve suların kirlenmesi; genellikle metal cevherlerinin işlenmesi esnasında ve arsenik üretimi sırasında oluşan arsenik trioksit’in toz halinde dumanla bölgeye yayılmasına bağlı olarak gelişir.

Evcil hayvanlarda zehirlenmelere sebep olabilen önemli metallerden birisidir. Arsenik ile perakut, akut, subakut ve kronik nitelikte zehirlenmeler görülür. Perakut zehirlenmelerde genellikle hiçbir belirti görülmeden hayvan ölü olarak bulunurken; akut olaylarda şiddetli sancı, sendeleme, güçsüzlük, bitkinlik, kusma, susama, bazen kanlı olabilen sulu sürgün, nabız sayısında artış ve ilk 1-3 gün içerisinde de ölüm görülür. Arsenik ile subakut zehirlenme durumunda ise hayvanlarda sancı, sendeleme, güçsüzlük, durgunluk, kanlı sürgün, susama, bacaklarda kısmi felç ve soğukluk, uyuşukluk, idrarda kan bulunması ve ara sıra çırpınmalar görülür. Kronik arsenik zehirlenmesi hayvanlarda nadiren görülür. Bu durumdaki hayvanlarda ise susama, mukoz zarların tuğla kırmızısı renk alması, nabızda hafif düzensizlik ve zayıflama dikkati çeken başlıca belirtilerdir. Ayrıca arseniğin kanserojen etkisi de vardır.

Bir Cevap Yazın