Farmakoloji ve Toksikoloji Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları Ünite 8

Temel Veteriner Genetik: Farmakoloji ve Toksikoloji | Sınavda kesin çıkacak olan sorular ve cevaplar. 8. Ünite

Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir

1- Kronik nitelikli zehirlenme olgularında mukoz zarların tuğla kırmızısı renk aldığı ve özellikle karaciğer ile böbrekler olmak üzere vücutta birikme eğilimi gösteren metal aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çinko
b. Bakır
c. Arsenik
d. Selenyum
e. Molibden

2- Bakırla zehirlenmeye en duyarlı hayvan türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Sığır
b. Koyun
c. Köpek
d. At
e. Kedi

3- Doğada genellikle çinko ile birlikte bulunan, çeşitli metallerin aşınmaya karşı korunmalarında kullanılan ve zehirlenme durumlarında vücudun hemen tüm yapılarını etkileyen metal aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çinko
b. Arsenik
c. Demir
d. Kadmiyum
e. Flor

4- Klinik yönden akut, subakut tipte zehirlenme durumu “kör sendeleme” olarak tanımlanan metal aşağıdakilerden hangisidir?

a. Molibden
b. Kurşun
c. Flor
d. Arsenik
e. Selenyum

5- Tadının cezbedici ve az irkiltici olması sebebiyle hayvanlar tarafından fazlaca tüketilmesine bağlı olarak oluşan zehirlenme durumlarında, otonomik, motor, davranış, sinirsel belirtilere neden olan ve zehirliliğine kanatlı hayvanların diğer hayvanlardan daha duyarlı olduğu mineral aşağıdakilerden hangisidir?

a. Tuz
b. Kurşun
c. Kadmiyum
d. Arsenik
e. Molibden

6- Aşağıdaki bitkilerden hangisi “Sokrat Zehiri” diye de bilinir?

a. Patates
b. Acı çiğdem
c. Baldıran
d. Meşe
e. Güzelavratotu

7- “Glikozitik yapılı, azotsuz, çok düşük yoğunluklarda bile suyla çalkalandıklarında köpüren, alyuvarları parçalayan, deri ve mukozalarda irkilti ve yangıya neden olan maddelerdir” ifadesi aşağıdaki bitkisel zehirlerden hangisini tanımlar?

a. Alkaloitler
b. Zehirli yağ asitleri
c. Glukosinolatlar
d. Fenolik maddeler
e. Saponinler

8- Aşağıdaki alkaloitlerden hangisi ile zehirlenme durumunda insan, maymun ve köpeklerde merkezi sinir sistemi baskılanırken, başta at, kedi ve fare olmak üzere, diğer hayvanlarda uyarıya neden olur?

a. Morfin
b. Kolşisin
c. Nikotin
d. Kafein
e. Arekolin

9- Aslında bulunduğu bitkinin bütünlüğünün bozulmadığı durumlarda zararlı etkileri açığa çıkmayan, bitkinin sindirim sisteminde parçalanması ile zehirlenmelere yol açan ve böyle durumlarda da mukozalar ile kanda parlak kırmızı-kiraz kırmızısı renge neden olan bitkisel zehir aşağıdakilerden hangisidir?

a. Koumesterol
b. Belladon alkaloitleri
c. Tanenler
d. Siyanogenetik glikozitler
e. Ksantin türevleri

10- Zearalenon’a benzer şekilde klinik belirti ve bozukluklara yol açan bitkisel zehir aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kolşisin
b. Koumestrol
c. Digitoksin
d. Gossipol
e. Solanin

Arsenik, kadmiyum, kobalt, krom, kurşun, nikel, selenyum gibi metaller karsinojenik etkiye sahiptirler. Çinko esaslı boyalar %50-55 oranında çinko içerirler ve günümüzde çinko zehirlenmesi yönünden en önemli tehlikeyi oluştururlar. Kanatlıların tuzla zehirlenmeye diğer hayvan türlerine oranla daha duyarlı olmalarının başlıca nedenleri; tat duyularının zayıf olması ve buna bağlı olarak tuzu fazla miktarda yemeleri, böbrekte glomerüllerden süzülme durumlarının daha sınırlı olması, plazmada protein miktarının düşük olması ve böylece bu hayvanlarda ödem eğiliminin bulunmasıdır. Alkaloitler gerek serbest baz, gerekse tuzları halinde tannik asit, ağır metaller ve metal tuzlarıyla kolayca çökerler. Bu sebeple, tannik asit veya tanen içeren maddeler alkaloitlerle zehirlenmelerde sindirim kanalında çöktürücü olarak sıklıkla kullanılırlar. Hayvanların morfine duyarlılığı oldukça değişkendir. Morfine verilen cevap değerlendirildiğinde, özellikle şekli yönünden, hayvanlar arasında önemli ayrımlar vardır. Bu durum merkezi sinir sistemindeki morfin reseptörlerinin çeşitliliği ve hayvan türüne göre beyindeki reseptörlerin dağılımları ile sayılarının farklılık göstermesiyle ilgilidir

Bir Cevap Yazın