Çevre Kirleticileri: Temel Besin Maddeleri

Farmakoloji ve Toksikoloji | Çevre Kirleticileri: Temel Besin Maddeleri

Kimyasal gübrelerin kullanılması, dışkı/kanalizasyon akıntıları, fosil yakıtlarının yakılması, kâğıt işleme ve nitrik asit üretimi gibi endüstriyel işlemler sırasında nitrojen (N) ve fosfor (P) gibi yaşamın devamını sağlayan temel besin maddeleri çevreye salıverilirler. Bunlar suda yüksek derişimlerde bulunduklarında yosun miktarında artışa ve bunun da suda çözünen oksijen derişiminin düşmesine, yosunların yüzeyi kaplayarak bitkilerin ihtiyaç duyduğu ışık miktarının azalmasına yol açtığı bildirilmiştir. Bitki yoğunluğundaki azalmayla birlikte su kaynaklarına atıkların dökülmeye devam etmesi, salyangozların başlıca gıda maddeleri olan perifiton ve yosun miktarındaki artışa yol açtığından salyangoz popülasyonu da artar. Salyangoz popülasyonunda görülen artış, bunları ara konakçı olarak kullanan trematodların artışına ve amfibilerin daha çok trematod infeksiyonlarına maruz kalmasına yol açar. Yapılan çalışmalar amfibilerin bacaklarında görülen malformasyonlar ile böbrek fonksiyonlarındaki azalmanın bu infeksiyonlardan kaynaklandığını göstermiştir. Erken gelişme döneminde amfibi yavrularının trematodlarla infekte olmaları ayrıca ölümlere de yol açabilmektedir.

Bir Cevap Yazın