Hijyen ve Sanitasyon: Kurutma ve Işınlama

Kurutma:

Ürün içerisindeki suyun, ısı ile uçurularak belirli bir seviyeye düşürülmesi esasına dayanan yöntemdir. İşlemin temel amacı gıdadaki suyu uzaklaştırarak mikroorganizmaların faaliyetlerini durdurmak veya sınırlamaktır. Eskiden beri alışılagelen kurutma yöntemi, güneş altında bekletilerek uygulanan yöntemdir. Bu sayede üzüm, kayısı vs. meyvelerin kurutularak saklanması sağlanmıştır. Günümüzde ise modern, teknolojik ısı uygulamaları ile bu ürünlerin yanında sütten süt tozu üretimi, yumurtadan ise yumurta tozu üretimi yapılabilmektedir.

Işınlama:

Gıdaların ışınlanarak muhafazası, diğer yöntemlere alternatif olarak geliştirilmiş ve hâlâ üzerinde yeni araştırmaların yapıldığı bir yöntemdir. İşletme kurulum maliyetleri ve tüketicilerin ışınlanmış gıdaya olumsuz bakışına bağlı olarak gıda muhafazasında diğer yöntemlere göre kullanımı oldukça azdır. Gıdaların ışınlanarak muhafazasına izin verilen ülkelerde kanatlı eti, su ürünleri, tahıl, meyve ve sebzelerde kullanılmaktadır. Uygulanan işlem zorunlu olarak bildirilmektedir. Gıdaya uygulanan ışınlama işlemi gıdada bulunan mikroorganizmaların DNA’larına veya enzimlerine etki ederek üremelerini ve çoğalmalarını engeller. Uygulanan ışıl işlemin seviyesine göre üründe oluşan olumsuz lezzet (ışın lezzeti) işlemin başlıca dezavantajıdır.

Bir Cevap Yazın