Escherichia coli O157 Nedir?

Hijyen ve Sanitasyon: Escherichia coli O157

Escherichia coli, Enterobacteriaceae familyasından, Escherichia cinsine ait, bakteriyolojik boyalarla kolay boyanan, gram negatif (-) bir bakteridir. 0.4-0.7 μm eninde ve 2-6 μm boyunda, uçları yuvarlak çomak seklinde, çoğunlukla hareketli, sporsuz, bazı suşları kapsüllü, asidorezistans özellikte olmayan bir bakteridir. Toplam fekal floranın küçük bir bölümünü oluşturmasına rağmen, insan bağırsağında baskın fakültatif anaerobtur ve normalde simbiotik olarak bulunur. Peritrik flagellaları ile hareketlidir, ancak hareketsiz suşları da vardır. Bazı suşları kapsüllüdür, spor oluşturmazlar.

E. coli, aerobik ve fakültatif anaerobik bir mikroorganizma olup genel besiyerlerinden kolaylıkla ürer. Bu mikroorganizma 5-46 °C arasındaki sıcaklık derecelerinde üreme özelliğine sahipken optimal üreme sıcaklığı 37 °C’dir. Besiyerlerinde etkenin üreyebilmesi için en uygun pH 7.0-7.2’dir. E. coli O157 serotipi ise pH 4.4 ve altındaki asidik gıdalarda, 0.95 ve altındaki su aktivitesi değerlerinde gelişebilmekte, orta yoğunluktaki tuzda (% 6.5 NaCl) canlılığını sürdürebilmektedir.

İnsan ve hayvanların ölümüne sebep olabilen bağırsak rahatsızlıklarına neden olan E. coli serotipleri, bağırsakların ağırlıklı florası olan E. coli’den ayrı olarak enterovirulent E. coli grubunda toplanmıştır. Bu grup içinde, 6 alt grup olarak belirtilen değişik virulens faktörlere sahip ve bağırsak sistemini farklı etkileyen serotipler bulunmaktadır. Bunlar;

  1. Enteropatojenik E. coli (EPEC),
  2. Enteroinvaziv E. coli (EIEC),
  3. Enterotoksijenik E. coli (ETEC),
  4. Enterohemorojik E. coli (EHEC),
  5. Enteroaggregatif E. coli (EAggEC),
  6. Diffuz-adeziv E. coli (DAEC)’dir.

Bir Cevap Yazın