Atom Modellerinin Tarihçesi: 2. Thomson Atom Modeli | Üzümlü Kek Modeli

Thomson Atom Modeli

Thomson, 1903 yılında atomun daha küçük parçalardan oluştuğunu öne sürmüş, atomun yapısını üzümlü keke benzeterek modelini açıklamıştır. Bu modele göre kek; pozitif yüklere, üzümler ise negatif yüklere benzetilmiştir. Thomson’a göre;

  • Atomun yapısında pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.
  • Bu(+) yükler ile (–) yükler atomda homojen olarak dağılmıştır.
  • Atomlar yarıçapı yaklaşık 10-8 cm olan pozitif yüklü kürelerdir.
  • Negatif yüklü elektronlar bu küre içerisine dağılmışlardır.
  • Atom (+) yüklü maddeden oluşmuştur. Elektronlar buartı madde içinde gömülüdür ve hareket etmezler.
  • Atomda (+) ve (–) yükler eşittir. Bu nedenle atom yüksüzdür.
  • Elektronların kütlesi çok küçüktür. Bu yüzden atom kütlesini pozitif yüklü tanecikler oluşturur.
  • Thomson atom modelinde (+) yüklerin ve (–) yüklerin atomda
  • homojen olarak dağıldığı iddiası yanlıştır.
  • Ayrıca nötronlardan bahsedilmemiş olması da bu teorinin bir eksikliğidir

Bir Cevap Yazın