Atom Modellerinin Tarihçesi: 3. Rutherford Atom Modeli | TYT AYT Kimya

Rutherford Atom Modeli

1911 yılında Rutherford, arkasına film yerleştirilmiş bir altın tabakaya “2+” yüklü alfa (α) taneciklerini (He2+) göndererek ışınların levhaya çarptıktan sonra izledikleri yolları çizmiştir. Bu ışınların çok büyük bir kısmının sapmadan geçtiğini, çok az bölümünün saptığını ya da tam geri döndüğünü gözlemlemiştir.Rutherford’a göre;

  • Bir atomun kütlesinin çok büyük kısmı ve pozitif yükün tümü çekirdek adı verilen çok küçük bölgede toplanmıştır.
  • Çekirdek çapı yaklaşık 10–12 — 10–13 cm, atom çapı ise 10–8cm olduğundan atom hacminin büyük bir kısmı boşluktur.
  • Elektronlar bu boşlukta bulunur ve çekirdek etrafında döner.
  • Pozitif yük atom kütlesinin yaklaşık yarısına eşit olup, atomdan atoma değişir.
  • Çekirdeğin çevresinde belirli uzaklıklarda ( + ) yükü dengeleyecek sayıda elektronlar bulunur.
  • Elektronlarla çekirdek arasında bir çekim kuvvetinin olduğunu ve elektronların çekirdeğe düşmemeleri için, çekirdek çevresinde dönmeleri gerektiğini öne sürmüştür.

Rutherford modeli atomdaki elektronların hareketlerini açıklayamadığı gibi elektronların neden çekirdek üzerine düşmediklerini, çekirdek çevresinde ne şekilde yer aldığını ve atomların yaydığı spektrumları açıklayamamıştır. Rutherford geliştirdiği atom modeliyle Thomson’ın proton ve elektronunun homojen dağılma ilkesini çürütmüştür

Bir Cevap Yazın