Okulların Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

Hijyen ve Sanitasyon: Okulda Fiziksel Etkenlerin Kontrol Altına Alınması ve Sağlık Açısından Uygun Hâle Getirilmesi

• Okulun yeri ve konumu belirlenirken, ilerideki kentleşme faktörü düşünülerek planlanmalı, çevresindeki yerleşim yerlerinin ve işyerlerinin durumu ve özellikleri, ulaşım ve trafik durumu, gürültü, hava kirliliği gibi kirleticilerden etkilenme durumları değerlendirilmelidir. Okul mümkün olduğu kadar sakin bir bölgede olmalı, gürültü, araç kaynaklı hava kirleticileri ve trafik kazası olasılığı nedeniyle ana karayollarının ve caddelerin dışında inşa edilmelidir.

• Çevresel peyzaj mimarisinde yeşil alanların oluşturulmasına önem verilmelidir. Toprak yapısı ağaç, çim ve peyzaj amaçlı bitki yetiştirilmesine uygun yapıda olmalı, %5’ten fazla eğimli olmamalıdır.

• Okul, oyun alanının ya da ders arasında öğrencilerin yararlanacağı alanın öğrenci başına 5 m2 ve toplamda en az 400 m2 olarak yapılması gerekir.

• Okul arsasının deprem, sel, toprak kayması gibi tehlikelere karşı jeolojik zemin etüdü yapılmış olmalıdır.

• Okul bahçesinde veya yakın çevresinde kanalizasyon çukuru, su tankı, su deposu ve benzeri kaza tehlikesi olan yerler varsa üzeri veya ağızları güvenli bir şekilde kapatılmalıdır.

• Okul bahçesine motorlu taşıtlar girmemelidir. Araçlar okul dışında veya altında oluşturulan otoparka park edilmeli, okula her türlü malzeme getiren veya götüren araçlar için öğrencilerin olmadığı zamanlar tercih edilmeli veya bu araçların giriş ve çıkışı öğrencilerin kullanamayacakları ayrı bir kapı ile sağlanmalıdır.

• Bina yapılırken, malzemesi standartlara uygun olmalı, ileride yapılacak tadilat vb. işlere hem olanak vermeli, hem de tadilatlar nedeniyle bozulmamalıdır. • Bodrum katta sığınak yapılmalı ve burası depo vb. amaçlarla kullanılmamalıdır. • Okul binası kullanım amacına uygun olarak tercihan tek katlı inşa edilmelidir. Kentleşme ve nüfus artışı nedeniyle çok katlı planlanan okullar 4 kattan fazla olmamalıdır.

• Okul sahası bahçe duvarı ile çevrili olmalıdır. Okul bahçesi, duvarları, kapı ve diğer elemanlarında yıkık, dökük, kırık vb. olmamalıdır.

• Okul bahçesindeki ağaçlarda, çocukların oyun oynamaları sırasında kazaya uğramalarına yol açabilecek dal ve benzeri uzantılar budanmalıdır.

• Okul bahçesinin zemininde çukur, yağış suyu ve atık birikmemeli, buzlanma önlenmelidir.

• Okulda tuvalet dışında içme ve kullanma amaçlı su şebekesi olmalıdır. Kapalı sistemde kanalizasyon sistemi olmalıdır. • Okul bahçesinin uygun bir köşesinde içme suyu çeşmeleri konulmalıdır.

• Okulun yangına karşı korunması için uygun tedbirler alınmalıdır.

• Sınıf duvarlarının birbirleri ile kesiştiği yerler kirlerin birikmesini önlemek ve temizliği daha iyi yapabilmek için hafifçe yuvarlak olması sağlanmalıdır. • Okul ve derslikler havalandırılmalıdır. Bu nedenle öğrenciler olmadığı zamanlarda ve ders aralarında pencereler açılarak doğal yollarla havalandırılmalıdır. Bunların uygun olmadığı veya yapılamadığı durumlarda iklimlendirme veya mekanik havalandırma sistemleri kullanılmalıdır.

• Tuvaletler, her katta kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı düzenlenmelidir. Her 20 kız ve her 25 erkek öğrenci için bir kabin ve her 15 erkek öğrenci için bir pisuvar, her 4 kız ve her 2 erkek kabini içinde de bir lâvabo bulunmalı ve ayrıca her 5 erkek öğretmen ve her 2 kadın öğretmen için 1 tuvalet kabini yapılmalı, erkek öğretmen için pisuvar olmalıdır. Bedensel engelliler için de en az 1 adet kabin bulunmalıdır.

• Pisuvarlar 50 cm aralıklı yerleştirilmeli ve aralarında 1.2 metre yüksekliğinde bölmeler konulmalıdır. Pisuvar aralarında, mermer, seramik, paslanmaz çelik veya benzeri malzemeden yapılmış levha bulunmalıdır.

• Tuvalet kabinlerdeki su ve sifon sistemi çalışır olmalı, tuvalet kağıdı bulundurulmalı, tuvalet kağıtları ve hijyenik pet vb. atıklar için çöp kutusu bulundurulmalıdır.

• Tuvalet kullanım alanı çıkış öncesine veya el kurutma yerlerine plâstik, paslanmaz veya paslanmaya karşı korunmuş metalden yapılmış çöp kutusu konulmalıdır. Tuvalet kabinlerinin içine çöp kovaları konulmalıdır.

• Okulda varsa mutfak ve yemekhane ile kantinlerin zemini ve duvarları toz tutmayan, kolay temizlenebilir malzeme ile kaplanmış olmalıdır. Havalandırma ve baca düzeni her türlü kokuyu önleyecek şekilde yapılmalıdır. • Masalar, sandalyeler ve tezgâhlar kolay temizlenebilir, aşınmaya dayanıklı malzemeden yapılmış olmalıdır.

• Okul bahçesinde sabit çöp biriktirme yeri ve çöp konteynerları yapılmamalıdır. Söz konusu kaplar kapaklı, paslanmaz ve sızdırmaz olmalıdır.

• Okulun su kaynağı belirlenirken biyolojik, fiziksel ve kimyasal özellikleri incelenmeli ve kaynağın kirlenmemesi için önlem alınmalıdır. İçme ve kullanma suyu tesisatı Türk Standartlarına uygun olmalıdır. Okulun içme suyu boruları, atık su sisteminin kanal ve boruları ile kesişmemeli, içme suyu boruları daima üstten, atık su boruları ise daha alt seviyeden döşenmelidir. İçme kullanma suyu boruları ile atıksu borularına sonradan bağlantılar yapılmamalıdır.

• İçme suyu lavabolarının içi porselen, paslanmaz çelik veya mermerden, su çıkış ağzı ise okside olmayan metalden yapılmış olmalıdır.

• Yangın, deprem vb. acil ve afet durumlarında yapılacak uygulamalarla ilgili olarak her yıl en az 2 kere tatbikatlar yapılmalı, okuldaki bütün öğrencilerin, öğretmenlerin ve diğer çalışanların katılması sağlanmalıdır.

• Okullarda gelişen teknolojiye bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik alanların etkilerinden öğrenciler ve çalışanlar korunmalıdır (Bakınız: Ünite 8).

Bir Cevap Yazın