Hijyen Eğitimi Mevzuatı Nedir?

Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca 5 Temmuz 2013 tarih ve 28698 Resmî Gazete sayılı “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” çıkartılmıştır. Zaman içerisinde Yönetmelikte değişiklikler olabilir. Bu nedenle uygun mevzuat kaynaklarından (Resmi Gazete, http://www.mevzuat.gov.tr vb.) takip edilmelidir.

Adı geçen yönetmeliğin amaçları “Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi programlarının planlanmasına, eğitimlerin verilmesine, iş yeri sahibinin, işletenlerin ve çalışanların bu konudaki sorumluluklarına, bu iş yerlerinde çalışmaya engel bulaşıcı hastalıkların ve cilt hastalıklarının belirlenmesine ve bu hastalıkların iyileşme hâlinin tespitine ilişkin usul ve esasları belirlemektir” olarak vurgulanmıştır. Hijyen eğitiminin zorunlu olduğu iş kolları ise gıda üretim ve perakende iş yerleri; insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri; kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları; otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi işler sayılmıştır.

Ayrıca Yönetmelikte adı geçen bu iş yerlerinde Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından verilen belgeye sahip olmayan kişilerin çalıştırılamayacağı; iş yeri sahipleri ve işletenlerin, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu olduğu; hatta bizzat çalışmaları durumunda iş yeri sahipleri ve işletenlerin de bu eğitimi almaya mecbur olduğu vurgulanmıştır.

Bu anlamda hijyen eğitimi ile ilgili belirli işyerleri için kısıtlı da olsa mevzuatın olması ve zorunlulukların tanımlanması, konunun ciddiyetini ve önemini göstermesi açısından değerlidir.

Bir Cevap Yazın