Türk Dili II |Özel Yazışmalar: Mektup

Mektup

Mektup, bir yakına bir dileği, isteği ya da arzuyu iletmek amacıyla yazılan yazılara denir. Kişi veya kurumlar arasında özel veya resmî iletişimi sağlayan bir yazı türü olan mektup, geçmişte en çok kullanılan iletişim aracı olmasına karşın günümüzde kullanım sıklığını yitirmiş bir türdür. Mektuplar genellikle çizgisiz, beyaz kağıda yazılır. Özel ve edebî mektuba bir hitap ile başlanır. Bu hitap, mektup yazılan kişinin yakınlığına ve samimiyet derecesine göre farklılık arz edebilir. Mektubun tarihi, kâğıdın sağ üst kenarına yazılır. Mektuplar, işledikleri konuya göre özel mektup, edebî mektup, iş mektupları, resmî mektuplar ve açık mektup olmak üzere olmak üzere beş gruba ayrılır.

Özel Mektup

Yakın akrabalar ve arkadaşlar arasında yazılan, özel konuları içeren mektuplardır. Bu türden mektuplar sadece yazanı ve kendisine yazılanı ilgilendirir. Bu tür mektuplarda yakınlarından haber almak, kendisi ve çevresiyle ilgili yeni haberleri de karşı tarafa iletmek amaçlanır. Özel mektubun diğer bir özelliğiyse insanların duygu dünyalarını yansıtmasıdır. Mektubu özel kılan da mektubun bu yönüdür. Bu mektupların eşe dosta, akrabalara yazılanlarına sağlık mektupları; görülen yardım, iyilik, anlayış üzerine yazılanlara tebrik mektupları; nişan, nikah, düğün, açılış çağrısı ifade edenlere davet mektupları denmektedir. Özel mektup, hitap cümlesiyle başlar. Mektubun metin bölümü yazılış amacına uygun olarak düzenlenir. Metin bölümünün sonunda selam, saygı ve iyilik bildiren ifadeler yer alır. Yazının sağ altına imza atıldıktan sonra ad ve soyad yazılır. Aşağıda Behçet Necatigil’in ailesine yazdığı mektubu özel mektup örneği olarak okuyabilirsiniz.

Bazı kaynaklarda anlatım özelliklerindeki benzerlikten dolayı özel mektuplar içinde değerlendirilen edebî mektuplar, edebiyat dünyası içindeki kişilerin yazdıkları mektuplardır. Bu mektupların sanatsal yönü daha ağır basmakta ve genellikle sonraki yıllarda edebiyat araştırmacıları tarafından yayımlanmaktadır. Aşağıda Rilke’nin yazdığı mektubu edebî mektup örneği olarak okuyabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın