Konuşma Türleri: İş Görüşmesi

İş görüşmesi, bir işe başvurma sürecinde gerçekleşen konuşmalar için olduğu gibi, bir kişinin mevcut işi dolayısıyla başkalarıyla yaptığı görüşmeleri ifade için de kullanılabilir. İş görüşmesi sırasında yapılan konuşmalar ile ilgili belirli hazırlıklar yapılabilse de bu konuşmaların içeriği, takınılan tutum bakımından standartları olamayacağından iş görüşmelerini topluluk karşısında yapılan hazırlıklı konuşmalardan ayrı ele almak gerekir. Bununla birlikte iş görüşmesi öncesinde, sırasında ve sonrasında yapılması gerekenler, yapıldığı takdirde iş görüşmesinin başarılı olmasını sağlayabilecek bazı temel noktalar şöyle sıralanabilir:

• Görüşme her durumda bir programa, randevuya bağlı olarak gerçekleştirilmeli ve görüşmenin yeri, saati, süresi teyit edilmeli, sonrasında da görüşmenin saatine uyulmalı, mümkün ise çok kısa bir süre önce belirlenen yerde hazır bulunulmalı, randevu saatini geçirmemeye özellikle dikkat edilmelidir.

• Görüşme için ayrılan süre her iki taraf için de en etkin şekilde değerlendirilmeli, eğer belirlenen sürenin dışına çıkılacaksa bunu, uygunluğu ölçüsünde, önce randevu veren kişi belirlemelidir.

• Görüşme öncesinde taraflar hem birbirleri ile hem de görüşme konusu ile ilgili gerekli bilgileri toplamış, hazırlıklarını yapmış olmalıdır.

• Görüşmede her iki taraf da not alabilmek için gerekli araç ve gereci hazır bulundurmalı ve önemli görülen hususları not almalıdır.

• Görüşmeye katılanlar giyim kuşam, temizlik ve bakım konularında hassas olmalıdır.

• Taraflar yaptığı iş konusunda güven, işe hâkimiyet, ciddiyet gibi konularda birbirlerini tatmin etmeye yardımcı olacak şekilde gerekli bilgi, belgeyi hazır bulundurmalı, buna uygun tutum ve davranış içinde olmalıdır.

• Görüşmede açık, anlaşılır bir dil kullanılmalıdır.

• Görüşmenin sonunda, öncelikle vakit ayırdığı için eğer istekte bulunulan konularda beklentiye uygun sonuçlar ortaya çıktıysa ayrıca bu durum için randevu veren kişiye teşekkür ederek oradan ayrılmaya özen gösterilmelidir.

Bir Cevap Yazın