Türk’ün Türk’ten Başka Dostu Var mı?

Uzak ve yakın, tüm tarihimize bir bakalım! Türkün Türk’ten başka dostu olmuş mu?

Osmanlı’nın son dönemleri dahil, Türklerin islamiyeti kabulü ardından, nice Müslüman devletlerin Türklere karşı ihanet içerisinde olduğunu gördük, bu nedenledir ki din kardeşliğine inanmıyoruz.

Sadık millet denilen Ermenilerin bilhassa Doğu Anadolu’da yaptığı mezalim hepimizin malumudur. Bunlara binaen, bugün dahi Avrupa milletlerinin Türk dünyasına olan tutumu ortadadır.

Diğer Türki devletler ile olan münasabetlerimiz dışında bize tarih boyunca dostluk örneği göstermiş, kin gütmemiş yabancı bir devlet var mıdır? Ne yazık ki yok.

O nedenledir ki, “yok Türk’e dost, Türkten başka.” diyoruz.

Bir Cevap Yazın