Osmanlı Tarihi: Devlet İdarecisinde Bulunması Gereken Vasıflar

Osmanlı Devleti’nde nasihatnâme ve siyasetnâme geleneği bulunmaktadır. Nasihatnâme ve siyasetnâme yazarları devleti gözlemlemişler ve devlet yönetimiyle ilgili görüşlerini yazdıkları eserlerle devlet yöneticilerine duyurmuşlardır. Nasihatnâme ve siyasetnâme türünde yazılar yazanlar Osmanlı devlet ve toplum yapısını gözlemlerken sadece Osmanlı Devleti içinde meydana gelen olayları dikkate almışlardır.

Padişah ülke topraklarını genişletmek, halkın refah ve huzurunu sağlamak, halka adaletli davranmak, devleti iç ve dış tehlikelere karşı korumakla görevlidir. Padişah, devleti yönetirken adaletli olmalıdır. Devlet yöneticisi cömert olmalıdır. Devleti yönetecek kimseleri belirlerken liyakat esasına önem vermelidir. Bir kimseyi görevlendirirken o işin ehli olup olmadığına dikkat etmelidir. Devletin emanet olduğunu düşünmeli ve emaneti güvenilir kimselere teslim etmelidir. Devleti ekonomik açıdan zarara uğratacak oluşumlardan kaçınmalıdır.

Bir Cevap Yazın