Ergen Gebeliği Nedir? Adolesan Gebelik

Adolesan Gebelik / Ergen Gebeliği Nedir? | Genç Gebelik

Özellikle 18 yaşından küçük annelerin, daha ileri yaşlarda anne olan kadınlara göre, düşük veya ölü doğum yapmaları veya anne ölümü riskine maruz kalmaları daha olasıdır. Bu nedenle 18 yaş altı gebelikler riskli gebelik olarak değerlendirilir

Genç gebelik, WHO’ya göre 20 yaşın altındaki bir kadında gebeliktir, ancak kimilerince 18 veya 17 yaşın altı da genç gebelik olarak sayılabilir. Hamilelik, ilk adet döneminden (menarş) önce olabilen ancak genellikle adetlerin başlamasından sonra ortaya çıkan yumurtlamanın başlamasından sonra cinsel ilişki ile ortaya çıkabilir. İyi beslenmiş kızlarda ilk regl genellikle 12-13 yaş civarında gerçekleşir Hamile ergenler, diğer kadınlarla aynı hamilelikle ilgili sorunların çoğuyla karşı karşıyadır. Sağlıklı bir hamileliği sürdürmek veya doğum yapmak için fiziksel olarak tam gelişmiş olmadıkları için 15 yaşın altındakiler için ek endişeler vardır. 15-19 yaş arası kızlar için riskler, yaşın biyolojik etkilerinden çok sosyoekonomik faktörlerle ilişkilidir. Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, anemi ve preeklampsi riskleri fazladır.Ergenlik çağındaki gebelikler, düşük eğitim seviyeleri ve yoksulluk dahil olmak üzere sosyal sorunlarla ilişkilidir. Gelişmiş ülkelerde ergenlik dönemindeki hamilelik genellikle evlilik dışıdır ve sıklıkla sosyal bir damgalama ile ilişkilendirilir.Gelişmekte olan ülkelerde ergenlik dönemindeki gebelikler genellikle evlilik içinde gerçekleşir ve yarısı planlıdır. Ancak bu toplumlarda erken gebelik, yetersiz beslenme ve yetersiz sağlık bakımıyla birleşerek tıbbi sorunlara neden olabilir. Birlikte kullanıldığında, eğitim müdahaleleri ve doğum kontrolüne erişim, istenmeyen genç gebelikleri azaltabilir.2015 yılında, her 1000 kadından 47’si 20 yaşın altında çocuk sahibi oldu.Oranlar Afrika’da daha yüksek ve Asya’da daha düşüktü. Gelişmekte olan ülkelerde, her yıl 16 yaşın altındaki yaklaşık 2,5 milyon kadın ve 15 ila 19 yaşındaki 16 milyon kadın çocuk sahibidir. Kırsal kesimde ergen hamileliği, kentsel alanlardan daha yaygındır. Dünya çapında, hamilelikle ilgili problemler, 15 ila 19 yaş arasındaki kadınlar arasında en yaygın ölüm nedenidir..

Bir Cevap Yazın