Çevre Kirliliğini Azaltmak için Alınacak Bazı Önlemler

Çevre Kirliliğini Azaltmak için Alınacak Bazı Önlemler

➢ Fabrikalardan çıkan baca gazları filtre edilmeli

➢ Yeni teknolojiler sürekli olarak değerlendirilerek insanlara veya çevreye zararlı olmayan kimyasallar geliştirilerek üretimi yapılmalı

➢ Ormanlar korunmalı ve yeşil alanlar arttırılmalı

➢ Fosil yakıtların kullanımı azaltılmalı, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılmalı

➢ Üretimde kullanılan çevreye zararlı maddeler kullanıldıktan sonra gerekli tedbirler alındıktan sonra imha edilmeli

➢ Gerekmedikçe klima ve soğutucu kullanılmamalı ➢ Kanalizasyon suları, evsel ve fabrika atıkları arıtılarak sulama sularına karıştırılmalı

➢ Topraklar aşırı ve bilinçsizce gübrelenmemeli, toprak analizleri yapılarak bitkilere ihtiyaçları kadar gübre verilmeli

➢ Çöplerin organik kısmının kısa sürede gübreleşmesi, kötü kokuları yok etme, sinek, böcek ve zararlı haşaratın azaltılması, atık suların arıtılması gibi pek çok alanda etkin mikroorganizmalar kullanılmalı

Bir Cevap Yazın