Kovalent Bağların Oluşumu

Kovalent Bağların Oluşumu

Ametal atomları arasında elektron ortaklaşması sonucu oluşan bağ türüne kovalent bağ denir. Kovalent bağlar ile oluşan bileşikler kovalent bileşikler veya moleküler bileşikler olarak adlandırılır.

  • Kovalent bağın oluşumu sırasında zıt yüklü iyonlar oluşmadığından bu bağ türü iyonik bağdan daha zayıftır.
  • Kovalent bağ, aynı tür atomlar arasında oluşabileceği gibi farklı tür atomlar arasında da oluşabilir.
  • Aynı cins ametal atomları element molekülünü oluşturur. H2, O2, F2, Cl2, O3 gibi….
  • Farklı cins ametal atomları bileşik molekülünü oluşturur. H2O, NH3, CO2, CH4 gibi…

İki ametal atomu arasında ortaklaşa kullanılan bir çift elektron bir kovalent bağ oluşturur. Her iki atomun;

  • 1’er elektronu ortaklanıyorsa 1 tane
  • 2’şer elektronu ortaklanıyorsa 2 tane
  • 3’er elektronu ortaklanıyorsa 3 tane kovalent bağ oluşur.

Bir Cevap Yazın