Metalik Bağdan Kaynaklanan Özellikler Nelerdir?

Metalik Bağdan Kaynaklanan Özellikler

1. Metallerin parlaklığı: Bunun nedeni ışığın yansımasıdır. Çünkü metal yüzeyine gelen ışın demeti metaldeki serbest elektronları uyararak yüksek enerji katmanına çıkarır. Türkçe Malumatlar Uyarılmış elektronlar temel hallerine dönerken soğurdukları ışının tamamını geri yayar. Bu nedenle metal yüzeyleri parlaktır. Bazı metallerin farklı renkte olmasının nedeni görünür bölgedeki ışınlardan birini yansıtıp diğerlerini soğurmasıdır.

2. İşlenebilme: Bunun nedeni elektron denizindeki elektronların darbe sırasında kolayca kayabilmesi ve yer değiştirebilmesidir. Böylece dış zorlamalarla metal atomları yer değiştirir ancak kopmaz. Esnek, dövülebilir, tel ve levha haline gelebilen metal şekillendirilmiş olur.

3. Sertlik: Metalik bağın kuvveti arttıkça metalin sertliği artar. Alkali metallerin (1A) yarı çapları büyük olduğundan metalik bağları zayıftır. Bu nedenle yumuşaktırlar. Geçiş metalleri ise metalik bağla birlikte orbitallerindeki yarı dolu orbitalleri ile kovalent bağda oluşturabildiklerinden sertlikleri büyüktür. Geçiş metallerinde d orbitallerindeki eşleşmemiş elektronların sayısı arttıkça kovalent karakter artar. Bu nedenle erime noktası ve sertlik artar.

4. Elektrik İletkenliği: Bunun nedeni metallerdeki hareketli elektronlardır. Uygulanan elektriksel akım komşu elektronlara iletilir. Böylece akım tüm metal içinden geçinceye kadar devam eder. Metal ısındıkça katyonların hareketi artacağı için elektron denizindeki elektronların hareketi kısıtlanır. Bu nedenle sıcaklık arttıkça metallerin iletkenliği azalır

Bir Cevap Yazın