Etiket arşivi: ambalaj

Hayvancılık Ekonomisi: Ambalaj

Pazarlamada Ambalaj ile Paketlemenin Yeri ve Önemi: Ambalaj

Pazarlama faaliyetlerinin başarıya ulaştırılmasında büyük öneme sahip bir araçtır. Ambalaj ürünün içinde muhafaza edildiği kaba verilen isim olarak tanımlanabilir. Ambalajlama özel bir kap içinde bir ürünün tüm özelliklerinin makul bir süre muhafazası veya saklanması anlamına gelmektedir. Bu önemli pazarlama aracının ihmal edilmesi, yeterince dikkate alınmaması reklam ve satış gibi faaliyetlerin etkinliğini azaltmaktadır. Zira etkin yapılmış bir ambalaj aynı zamanda iyi bir reklam aracıdır. İyi bir ambalajın işletmeye sağlayacağı başlıca yararlar aşağıdadır.

• İşletmenin satış hacmi artar.
• Satış maliyeti azalır.
• Dolayısıyla pazarlamadan sağlanacak net kâr artar.

Bir ürünün kalite özelliklerinde bir değişiklik olmaksızın tüketiciye ulaştırılmasında önem taşıyan ambalajın göze hoş görünme gibi önemli bir fonksiyonu daha bulunmaktadır. Ambalaj, günümüzde hayvansal ürünlerin muhafaza ve pazarlanmasında önemli bir araçtır. Kullanılan ambalaj malzemesindeki üstünlük, diğer firmalara göre bir pazarlama imkân ve kolaylığı sağlamaktadır. Ambalajlamada kullanılan malzemeler; kâğıt, mukavva, tahta, demir, bakır, çinko ve kalay ihtiva eden ambalaj malzemeleri, petrokimya ürünü şeffaf ve sentetik maddeler olarak sıralanabilmektedir. Özellikle hayvansal ürünlerin ambalajlanmasında otomasyon büyük önem taşımaktadır. Çünkü bu sayede ürünlerin hijyenik (sağlıklı) koşullarda ambalajı aynı zamanda bir rasyonellik sağlamaktadır.