Etiket arşivi: cihan imparatorluğu

Cihan İmparatoru Sultan Mehmed

Dünyayı Tek Devlet ve Tek Din olarak görmek isteyen, Cihan İmparatorluğu yaratmak isteyen hükümdar: Fatih Sultan Mehmed Han

Masonların ve pek çok gizli örgütün kurmak istediği tek dünya devlet anlayışını Türk hükümdar Fatih gerçekleştirecekti ancak zehirlendiği için bu isteğini gerçekleştiremedi…

J. Languschi’ye göre “(Fatih’in) iddiasınca dünyada bir tek imparatorluk, bir tek iman ve bir tek hükümdarlık olmalı imiş. Bu birliği kurmak için de dünyada İstanbul’dan daha lâyık bir yer yok imiş. Bu şehir sayesinde Hristiyan dünyasını hükmü altına alabilirmiş.” Bu sonuncu cümle, Fatih’in kayserlik geleneğini nasıl bir anlayışla benimsediğini açıklar. O, bu sıfatı siyasi bir araç, fetihleri için meşru bir hareket noktası sayıyordu. O hanlık, gâzilik ve kayserlikte, her üçünde de evrensel hakimiyetin yolunu görmekte idi.

Halil İnalcık, Devlet-i Aliyye-Osmanlı İmparatorluğu Üzerine Araştırmalar