Etiket arşivi: finans sektörü

Finansman ve Fizibilite Etüdü

Finansman ve Fizibilite Etüdü

Finansman: Bir işletmenin kurulabilmesi ve üretim yapabilmesi için her türlü ödeme olanaklarını sağlayacak biçimde para akışını asgari maliyetle temin etmektir.

Fizibilite etüdü: Girişimciler tarafından düşünülen bir yatırımın ekonomik, teknik, mali ve yasal yönlerden etkinliğinin araştırılmasına yönelik çalışmadır.