Etiket arşivi: geleceğe yürümemesi

Kanunların Geleceğe Yürümemesi

Genel Vergi Hukuku: Kanunların Geleceğe Yürümemesi

Kanunların geleceğe yürümemesi ilkesine göre, kanunlar, yürürlükten kalktıktan sonraki olay ve işlemlere uygulan(a)maz. Bu, yeni kanunun eskisinden daha iyi olduğu düşüncesinin mantıkî sonucudur. Bu kuralın da istisnaları vardır. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu yürürlüğe girerken getirdiği bazı geçici hükümlerde eski kanuna atıf yapmak suretiyle götürü usul, ücretler, en az geçim indirimi gibi bir kısım konularda eski kanunun uygulanmasını bir süre daha devam ettirmiştir. Benzer durum, 4444 sayılı Kanunla 4369 sayılı Kanunla yapılan düzenlemelerin bir kısmının yürürlük tarihlerinin ertelenmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Ancak, bu durumu, yürürlükten kalkmış bir kanunun yürürlükten kalktıktan sonra da yürü(tül)mesi olarak değil, sözkonusu hükümlerin yürürlükten kaldırılmadığı için yürürlüklerinin devam etmekte olduğu şeklinde anlamak gerekir.