Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap

Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap Sınavda Çıkan Sorular ve Cevapları SINAVDA ÇIKACAK OLAN SORULARIN CEVAPLARI KALIN PUNTO VE ALTI ÇİZİLİ OLARAK VERİLMİŞTİR 1- Vatandaşların hukuki güvenlik içinde bulundukları, temel hak ve özgürlüklerinin güvence altına alındığı, bütün devlet organlarının eylem ve işlemlerinin hukuk kurallarına bağlı olduğu sistem aşağıdakilerden hangisidir? a. Cumhuriyetb. Sosyal devletc. Demokrasid. Hukuk devletie. Laik devlet 2- Aşağıdakilerden hangisi günümüzde, mükellef haklarının giderek önem kazanmasının nedenlerinden değildir? a. Vergi idarelerinin mükellef odaklı anlayışla yeniden yapılandırılmasıb. Vergi idarelerinin mükelleflerin haklarıyla birlikte yükümlülüklerini de artırma çabalarıc. Vergi sistemlerinin karmaşık hâle gelmesid. Uluslararası alanda meydana gelen gelişmelere. Mükelleflerin seçmen olarak … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku Ünite 6 Soru Cevap

Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar Vergi denetimi, mükelleflerin vergiye ilişkin ödevlerini eksiksiz ve zamanında yerine getirip getirmediğinin tespiti amacıyla yapılmaktadır. Vergi denetimleri sırasında idarenin geniş yetkileri yanında, mükelleflere de birtakım hakların tanınmasıyla karşılıklı dengelerin oluşturulması amaçlanmıştır. Bu nedenle mükelleflere vergi denetimleri sırasında bazı özel haklar tanınmıştır. Bu haklar maddeler halinde şu şekilde sıralanabilir: • Vergi inceleme elemanından kimlik gösterilmesini isteme hakkı, • Vergi incelemesinin konusunun bildirilmesini isteme hakkı, • Vergi incelemesine başlanıldığını gösteren tutanağın bir örneğini isteme hakkı, • İncelemenin kendi işyerinde yapılmasını isteme hakkı, • Resmi çalışma saatleri dışında vergi incelemesi yapılmamasını isteme hakkı, • Defter ve … Okumaya devam et Vergi Denetimi Sırasındaki Haklar

Genel Vergi Hukuku: Şahsîlik İlkesi

Genel Vergi Hukuku: Şahsîlik İlkesi Vergi kanunlarının yer bakımından uygulanmasında benimsenen ikinci ilke, egemenlik alanını değil, vatandaşlık bağını vergi kanunlarının uygulama alanının sınırlarını belirleme ölçüsü olarak almaktadır. Bu ilkeye göre, bir vatandaşın hem kendi ülkesinde hem de yabancı ülkelerde gerçekleştirdiği tüm işlemlerden ve yaptığı tüm faaliyetlerden vatandaşı olduğu devletin kanunlarına göre vergi ödemesi gerekmektedir. Bu ilkeye, kanunların şahsîliği ilkesi denilmektedir. Ancak, vergi kanunlarında şahsîlik ilkesi daha yaygın bir biçimde tâbiiyete değil, ikametgâha (yerleşme yerine) göre uygulanmaktadır. Vergilendirmede kaynak ilkesinin yanında, vergi yükümlüsünün tâbiiyeti ve/ya da ikametgâhının bulunduğu yerin de gözönünde tutulması hâlinde, vergi kanunlarının mülkîliği ilkesi, bu ölçütlere de başvurulduğu … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Şahsîlik İlkesi