Allel Olmayan Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik

Allel Olmayan Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik: Allel Olmayan Gen Etkileşimleri Bazı karakterin oluşumunda birden fazla gen etkilidir. Bu gibi durumlarda farklı lokusta bulunan bir gen ya baskın olarak ya da çekinik homozigot olarak bir başka lokusta bulunan gen çiftinin etkisini maskeleyebilir ya da değiştirebilir. Kısaca allel olmadıkları halde bazı genler birbirleriyle etkileşim halinde olabilirler. Bu etkileşime epistazis adı verilmektedir. Epistasizde etkileyen gene epistatik gen, etki altında kalan gene ise hipostatik gen adı verilmektedir. Epistatik genler etkilerine göre baskın ya da çekinik olabilirler. Tavuklarda ibik şeklinin belirlenmesi ile ilgili olarak, gül ibikli olmasını belirleyen “R” geni ve bezelye ibikli olmasını … Okumaya devam et Allel Olmayan Gen Etkileşimleri Temel Veteriner Genetik

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar Temel Veteriner Genetik Mitoz: 1- Somatik hücrelerde görülen bölünme biçimidir. 2. Canlı zigot halindeyken başlar ve yaşam boyunca devam eder. 3- Kromozomlar kendilerini eşledikten sonra tek bir hücre bölünmesi gerçekleşir. 4- Her bir mitoz bölünmeden sonra iki adet yavru hücre meydana gelir. 5- Oluşan yavru hücrelerdeki kromozom ayısı ana hücre ile eşittir. 6- Kromozomlar arasında herhangi bir genetik materyal aktarımı söz konusu değildir. 7- Meydana gelen yavru hücreler genetik açıdan birbirlerinin aynısıdır. Mayoz: 1. Yalnızca cinsiyet hücrelerinde yani gonadlarda görülen bölünme biçimidir. 2. Canlı cinsel olgunluğa (puberte) ulaştığı zaman başlar. 3. Kromozomların kendilerini eşleşmelerini … Okumaya devam et Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar

Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik

Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik Eşeyli olarak çoğalan canlılarda eşey organlarında görülen bölünme biçimidir. Mayoz bölünme fertilizasyon öncesi gametlerin oluşturulma (gametogenesis) evresidir. Bu bölünme şeklinde mitoz bölünmeden farklı olarak bölünme sonucunda oluşan hücrelerde kromozom sayısı yarıya inmiş durumdadır. Aynı zamanda yine mitoz bölünmeden farklı olarak mayoz bölünmede Mayoz I ve Mayoz II olmak üzere birbirini izleyen 2 adet bölünme bulunmaktadır. Birinci mayoz bölünme kromozom sayılarının yarıya indiği bölünme olup burada diploid (2n) yapılı bir hücreden haploid (n) yapıda iki adet hücre meydana gelir. İkinci mayoz bölünme de ise kromozomların kendilerini eşlemesi ve hücre bölünmesi gerçekleşir. Mayoz bölünme sonucunda 4 … Okumaya devam et Mayoz Bölünme Nedir? Temel Veteriner Genetik