Etiket arşivi: hayvancılık ekonomisi hayvanlar

Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması

Kasaba ve Küçük Şehirlerde Kasaplık Hayvan ve Pazarlaması

Bu pazarlama modelinde genellikle kasap iki görevi birden yüklenmiş bulunmaktadır. Tüccar ve perakendeci kasabın bazen bir üçüncü görevi besicilik şeklinde yaptığına da rastlanılmaktadır. Burada tüccar perakendeci kasap, kasaplık hayvanı bizzat üreticiden aldığı gibi pazardan da hayvan tedarik edebilmektedir. Belediye mezbahasında hayvanları kestirdikten sonra yine kendi dükkânında tüketime arz etmektedir. Şekil 7.2’de bu pazarlama kanalları görülmektedir.