Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri Hazine ve Maliye Bakanlığındaki hizmet birimleri şunlardır: a. Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü,b. Muhasebat ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü,c. Gelir Düzenlemeleri Genel Müdürlüğü,ç. Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü,d. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü,e. Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü,f. Sigortacılık Genel Müdürlüğü,g. Personel Genel Müdürlüğü,ğ. Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı,h. Hazine Kontrolörleri Kurulu,ı. Sigorta Denetleme Kurulu,i. Malî Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı,j. Strateji Geliştirme Başkanlığı,k. Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı,l. Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığım. Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği,n. Özel Kalem Müdürlüğü. Bu birimlerden vergi hukukundaki işlevleri nedeniyle bir kaçı üzerinde durulacaktır. Okumaya devam et Hazine ve Maliye Bakanlığı Hizmet Birimleri

Genel Vergi Hukuku: Hazine ve Maliye Bakanlığı

Genel Vergi Hukuku: Hazine ve Maliye Bakanlığı Anayasa’da yapılan değişiklik ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir (6771 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, RG, T 11.02.2017, S 29976). “Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir” (Anayasa md 104). “Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir” (Anayasa md 7). Cumhurbaşkanı yürütme görevini yerine getirirken Cumhurbaşkanlığı yönetim sistemi içerisinde yer alan İdari İşler Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Cumhurbaşkanlığı Politika Kurulları ve Cumhurbaşkanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlarla ile Bakanlardan oluşur. Bu kurullar doğrudan Cumhurbaşkanına bağlıdır. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından … Okumaya devam et Genel Vergi Hukuku: Hazine ve Maliye Bakanlığı