Etiket arşivi: mamul araştırması

Ürün (Mamul) Araştırması

Ürün (Mamul) Araştırması

Ürün araştırması, pazarlama konusu olan iktisadi malın miktar ve kalite özelliklerinin geliştirilmesi suretiyle tüketici isteklerine en uygun hale dönüştürülmesidir. Ürün araştırması mamulün geliştirilme faaliyetleri ile sona ermektedir. O nedenle ürün araştırmasının modern yönetim metotları arasında değerlendirilmesi gerekmektedir. Ürün araştırması yapılış şekli ve yapıldığı yerlere göre çeşitlilik göstermektedir. Buna göre;

• Piyasada,
• Tüketiciler arasında,
• Araştırma laboratuarında ürün araştırmaları yapılabilmektedir. Ürün araştırmasında göz önünde bulundurulması gereken başlıca hususlar;
• Piyasa imkânları
• Rakip firma veya işletmelerin durumu
• Üretim imkân ve koşulları
• Marka
• Ürünün dağıtım sistemi ve finansman imkânlarıdır. Ürün araştırmasında kullanılan başlıca metotlar ise;
• Ürün-tüketici araştırması
• Laboratuar-ürün araştırması
• Ürün-satış analizi olarak belirlenmektedir.