Müslüman Bilim Adamı: Molla Câmi

Molla Câmi (d. 1414 – ö. 1492), (Nureddin Abdurrahman b. Ahmed), İran’lı filozof. Arap edebiyatı ve felsefede derinleşerek İran’ın büyük bilginlerinden biri oldu. Tasavvuf felsefesi içinde önemli bilginlerden sayılmaktadır. Medrese eğitimi almış ve Ali Kuşçu ile birlikte matematik problemleri üzerinde durmuştur. Zamanında bir allâme (her şeyi bilen, büyük bilgin) sayılmıştır. Felsefe alanındaki etkinliğinin yanında çok bilinmeyen ama etkili sayılan arapça şiirler yazmış, musikiyle ilgilenmiştir. Yusuf ile Züleyha, Leyla ile Mecnun gibi şiirleri vardır. İran klasik şairlerinin sonuncusu sayılır. Felsefesi Molla Câmi, tasavvufa yönelmiş, Nakşi şeyhlerinin yanı sıra, sufilerle de ilişkili olmuştur. Şeyh Ahrar, Abdullâah Ansâri ve Sadeddin Kaşgeri, onun sıklıkla … Okumaya devam et Müslüman Bilim Adamı: Molla Câmi