Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet

Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet Sınavda Çıkacak Olan Soruların Cevapları Önemli Notlar Kitap Özetleri Genetik biliminin tarihi gelişimini özetleyebilmek Genetik 20.yüzyılın sonundan genetik bilimin hızla gelişmeye başlamasına rağmen tarihçesi, tarih öncesi zamanlara kadar uzanmaktadır. Diğer bilim dallarında olduğu gibi birçok düşünür ve bilim adamının ortaya koyduğu fikirler, güncel bilgiler ışığında ilkel görünmesine rağmen modern genetiğin şekillenmesi için büyük katkılar sağlamıştır. Özellikle Darwin, Mendel, Bateson, Watson, Crick, Gilbert, Sanger ve Mullis genetik için dönüm noktası kabul edilen çalışmalar ortaya koymuşlardır. Genetik bilimi, teknolojik ilerlemelerle ve sayıları günden güne artan çalışmalarla giderek gelişmekte ve hızla değişmektedir. Kalıtım … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Kitap Özeti Tüm Ünite Tüm Konular Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- “ATTGCTATCGAG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA ipliğinin tamamlayıcı dizisidir? a. TAACGTTAGC b. TAACGAATAG c. TAACGATAGCTC d. TAGCAAATAG e. TAACAAATAG 2- DNA’nın kendi benzerini sentezlemesine ne ad verilir? a. Transkripsiyon b. Translasyon c. Transformasyon d. Replikasyon e. Amplifikasyon 3- “TTAATGCGCG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA dizisinden sentezlenmiş RNA dizisi olabilir? a. AATTACGCGC b. AATTTCGCGC c. AAUUACGCGC d. AAUUATGCGC e. AATTACGUGC 4- Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonunda görev alan enzimlerden biri değildir? a. DNA polimeraz b. DNA ligaz c. Helikaz d. DNA giraz e. RNA polimeraz 5- DNA … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap