Protein Fonksiyonu Üzerine Etkilerine Göre Mutasyonlar

Protein Fonksiyonu Üzerine Etkilerine Göre Mutasyonlar Temel Veteriner Genetik Fonksiyon kaybı mutasyonları Bu tür mutasyonlar proteinin kısmen (hypomorph) ya da tamamen (amorph) fonksiyon kaybına neden olmaktadır. Böyle mutasyonlarla ilişkili fenotipler sıklıkla çekinik karakter göstermekte ve sağlam allel tarafından tolere edilebilmektedirler. Fonksiyon artışı mutasyonları Bu tür mutasyonlar nedeniyle gen ürünü yeni ve normal olmayan (hypermorph) bir fonksiyon kazanmaktadır. Sıklıkla dominant karakter gösteren fenotiplerdir. Dominant negatif mutasyonlar Bu mutasyon nedeniyle yabanıl tipin karşıtı etkiye sahip (antimorphic) bir gen ürünü sentezlenmektedir. Letal (öldürücü) mutasyonlar Taşıyan bireyin ölümü ile sonuçlanan, diğer bir deyişle hayati öneme sahip genlerde görülen mutasyon tipleridir. Bazı durumlarda şekillenen nokta … Okumaya devam et Protein Fonksiyonu Üzerine Etkilerine Göre Mutasyonlar