Türk Tarihinde İlklere İmza Atan Kadınlarımız

İlk Türk kadın Avukat? Süreyya Ağaoğlu İlk Türk Kadın Hükümdar? Saka Başbuğu Tomris Hatun İlk defa uçak süren Türk kadını? Şevket Belkıs Hanım İlk Türk kadın Bakan? Türkan Akyol İlk Türk kadın Büyükelçi? Filiz Dinçmen İlk Türk kadın Çevirmen? Fatma Aliye Hanım İlk Türk kadın Roman Yazarı? Fatma Aliye Hanım İlk Türk kadın Danıştay Başkanı? Fürüzan İkincioğulları İlk Türk kadın Dekan? Nüzhet Gökdoğan İlk Türk kadın Diş Hekimi? Ferdane Erbek İlk Türk kadın Doktor? Safiye Ali İlk Türk kadın Emniyet Müdürü? Feriha Sanerk İlk Türk kadın Gazeteci? Selma Rıza İlk Türk kadın Gök Bilimci? Nüzhet Gökdoğan İlk Türk kadın Heykeltıraş? … Okumaya devam et Türk Tarihinde İlklere İmza Atan Kadınlarımız

Bilim Ve Sanat Sözleri

Gerçek sanatı ve bilimi bastırmak suçların en büyüğüdür. — William Blake En kötü bilim insanı, sanatçı olamayan değildir, en kötü sanatçı, bilim insanı olamayandır. — Armand Trousseau Sanat gözlem ve doğanın soruşturmaktan doğar. — Marcus Tullius Cicero İnsan, bilim yaptığı için değil, sanat yaptığı için değil, bilim ve sanatın muhteşem zihin plastisitesinin ifadeleri olduğu için eşsizdir. — Jacob Bronowski Sanat olmadan, bilim bir tesisatçının elinde ki bir çift yüksek forseps kadar işe yaramaz olurdu. Bilim olmadan, sanat, duygusal şarlatanlık sonucu karmaşa haline gelirdi. — Raymond Chandler Ne sanat ne de bilim ahlaki onay ya da onaylamama hakkında hiçbir şey bilmiyor. … Okumaya devam et Bilim Ve Sanat Sözleri

Resim Hakkında

XV. yüzyıl İtalyan mimarları ve heykeltıraşları Antik döneme ait kalıntıları ve kaynakları referans alarak sanat anlayışlarını oluşturmuşlardır. Oysa resim sanatı için aynı durum söz konusu değildi. Çünkü Antik dönemden resim alanına ilişkin hiçbir şey kalmamıştı. (Pompeii freskleri ise ancak XVIII. yüzyıl sonlarında ortaya çıkarılmıştır). Bu nedenle İtalyan ressamlar Antik etkileri dolaylı yollardan, klasik heykel figürlerini çizerek ya da edebi metinlerdeki betimlemelerden yararlanarak edinmişlerdir. Öte yandan Rönesans mimarlığının öğelerini de (sütun, sütun başlıkları, yuvarlak kemer, Roma zafer takı vd.) resimlerinde kullanmışlardır. Rönesans resim sanatının temel özelliği, Ortaçağ’ın şematik ve sembolik resim dilinin terk edilmesidir. İnsan figürünün ön plana çıkarıldığı kompozisyonlarda, hacim, … Okumaya devam et Resim Hakkında