Hayvancılık İşletmelerinde Hammadde Tedariki Ve Stok Yöntemi

Hayvancılık İşletmelerinde Hammadde Tedariki Ve Stok Yöntemi Özellikle iktisadi mal üreten işletmeler, üretim sürecinde kullanmak üzere ihtiyaçları doğrultusunda ve belirli miktardaki hammadde ve malzemeyi işletmeye sağlamak ve maddi bir faktör olarak stoklamak durumundadır. Satın alma işine tedarik (temin etme) denilmektedir. İşletme açısından stoklama ise bugün veya gelecekte bir takım iktisadi fonksiyonları karşılamaya yönelik olarak belirli bir yerde maddi faktörlerin saklanması işi olarak tanımlanmaktadır. Tedarik istemi (ihtiyacı) insanoğlunun günlük tüketim düşüncesinden sıyrılıp gelecek kaygısıyla başlamıştır. Bu durumu, zaman içerisinde bir sistematiğe kavuşturma ihtiyacı bugünkü sistemin özünü oluşturmuştur. İşletmelerde tedarik fonksiyonu denildiğinde literatürlerde genellikle sadece malzeme tedariki (hammadde tedariki) anlaşılmaktadır. Tedarik sınıflandırılması … Okumaya devam et Hayvancılık İşletmelerinde Hammadde Tedariki Ve Stok Yöntemi