Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- PCR ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? a. PCRda çok az miktardaki DNA molekülü kullanılamaz. b. DNA dizilerinin in-vitro olarak çoğaltılmasıdır. c. PCR sadece tüm genomu yükseltgeyebilir. d. DNA dizilerinin in-vivo olarak çoğaltılmasıdır. e. PCR genetik mühendisliğinde sık kullanılırken, adli olaylarda kullanılamamaktadır. 2- PCR aşamaları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir? a. Uzama- bağlanma – denatürasyon b. Denatürasyon- bağlanma- uzama c. Yükseltgenme- bağlanma- denatürasyon- uzama d. Bağlanma- denatürasyon- Uzama e. Yükseltgenme- denatürasyon- bağlanma- uzama 3- Aşağıdakilerden hangisi PCR’ın aşamalarından biri olan … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 10 Soru Cevap Etkinliği

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- “ATTGCTATCGAG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA ipliğinin tamamlayıcı dizisidir? a. TAACGTTAGC b. TAACGAATAG c. TAACGATAGCTC d. TAGCAAATAG e. TAACAAATAG 2- DNA’nın kendi benzerini sentezlemesine ne ad verilir? a. Transkripsiyon b. Translasyon c. Transformasyon d. Replikasyon e. Amplifikasyon 3- “TTAATGCGCG” aşağıdakilerden hangisi verilen DNA dizisinden sentezlenmiş RNA dizisi olabilir? a. AATTACGCGC b. AATTTCGCGC c. AAUUACGCGC d. AAUUATGCGC e. AATTACGUGC 4- Aşağıdakilerden hangisi DNA replikasyonunda görev alan enzimlerden biri değildir? a. DNA polimeraz b. DNA ligaz c. Helikaz d. DNA giraz e. RNA polimeraz 5- DNA … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 8 Soru Cevap