Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Özet Genetik materyal olarak DNA’nın nasıl keşfedildiğini açıklamak Canlılarda kalıtımda rol oynayan temel maddenin ne olduğunun anlaşılması üzerine yapılan çalışmalar 1800’lü yıllardan beri devam ettirilmekte olup, sürdürülen çalışmaların genetik bilimi olarak adlandırılması ilk kez 1906’da Bateson tarafından yapılmıştır. İsviçre’li bilim adamı Fried Miescher, lökosit çekirdeğinden fosfor içeren bir madde izole etmiş ve bu maddeye nüklein adını vermiştir. Aynı bilim adamı, somon balığının sperm hücrelerinden de bu maddeyi izole edebilmiştir. Asidik özeliğe sahip olduğu anlaşılan nüklein daha sonra nükleik asit adını almıştır. Kalıtsal materyalin “gen” olarak tanımlanması ise ancak 1909 yılında Johannsen tarafından önerilmiştir. Nükleik asitlerin … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 7 Özet

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru-Cevap

Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru Cevap Doğru Cevaplar Kalın Punto ve Altı Çizili Olarak Verilmiştir 1- Aşağıdaki gen etkileşimlerinden hangisinde fenotipine bakarak bireyin genotipi söylenebilir? a. Dominantlık b. Ekspresiviti c. Epistazis d. Eş baskınlık e. Hiçbiri 2- Tavuklarda tüy renginin belirlenmesinde allel olmayan gen etkileşimleri ile ilişkili olarak AA ve Aa genotipinde beyaz renklilik oluşmaktadır. aaBB ve aaBb genotiplerinde renklilik oluşmaktadır. aabb genotipinde de beyazlık olmaktadır. İki allel için heterozigot bireylerin çaprazlanmasında oluşacak yavruların fenotipik frekansı aşağıdakilerden hangisidir? a. 15 beyaz, 1 renkli b. 13 beyaz, 3 renkli c. 12 beyaz, 4 renkli d. 9 beyaz, 7 renkli e. … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Ünite 5 Soru-Cevap

Mendel Dışı Kalıtım Nedir?

Mendel Dışı Kalıtım Nedir? Temel Veteriner Genetik Mendel dışı kalıtım, genel bir ifadeyle özelliklerin Mendel’in kurallarıyla uyumlu olarak segregasyon göstermediği herhangi bir kalıtım kalıbı olarak düşünülür. Bu kurallar, nükleustaki kromozomlar üzerinde bulunan tekli genlerle bağlantılı özelliklerin kalıtımını açıklamaktadır. Mendeliyen kalıtımda, bir özellik için her bir ebeveyn iki muhtemel allelden birini aktarır. Bir genetik çaprazlamada, her iki ebeveynin genotipleri biliniyorsa, Mendel’in kuralları oluşacak yeni populasyon için beklenen fenotip dağılımını belirlemekte kullanılabilir. Mantarlar, virüsler ve bakterilerdeki özelliklerin kalıtımı Mendel dışı olsa da, “Mendel dışı kalıtım” ifadesi genellikle sadece ökaryotik üremede oluşan kural dışı durumları açıklamak için kullanılır. Mendel dışı kalıtım pek çok … Okumaya devam et Mendel Dışı Kalıtım Nedir?

Temel Veteriner Genetik: Mitoz Bölünme Nedir?

Temel Veteriner Genetik: Mitoz Bölünme Nedir? Mitoz bölünmede amaç, kromozomların birer kopyasını oluşturmak ve daha sonra bu kopyaları hücre bölünmesi ile bu özdeş kromozomların, oluşan iki yavru hücreye dağıtılmasıdır. Mitoz bölünme nöron ve bazı uç sinirler hariç tüm dokularda meydana gelen bir olaydır. Çünkü dokuların oluşması ve devamlılığı için mitoz bölünme gerekmektedir. Kültüre edilmiş olan memeli hücrelerinde bir mitoz döngüsü 24 saat kadar olup bölünmenin kendisi ise 20 dakika ile 1 saat kadar sürmektedir. Mitoz bölünme interfaz, profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 5 temel basamağa ayrılır. Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Mitoz Bölünme Nedir?

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleus

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleus Ökaryotik canlıları prokaryotlardan ayıran en önemli özellik nükleusun varlığıdır. Genetik materyalin bulunduğu yer hücrenin çekirdeğidir. Aynı zamanda DNA’nın replikasyonu, transkripsiyonu ve RNA işlenmesi çekirdeğin içerisinde meydana gelir. Çekirdek zarı iç ve dış zar olmak üzere iki katlı bir yapıdan oluşmuştur. En büyük görevi içersindeki genetik materyalin muhafaza edilmesidir. Bu yapı üzerinde sitoplazma ile ilişkiyi sağlayan porlar bulunmaktadır. Çekirdek zarının dış katmanı endoplazmik retikulum ile ilişki içerisinde olup bu ilişki sitoplazma ile çekirdek arasındaki madde geçişini düzenlemektedir (Resim 2.6). Nükleus zarı ile nükleolus arasında kalan boşluğu dolduran sıvıya nükleoplazma adı verilir. Bu sıvı içerisinde kromatin … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Nükleus

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri

Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri Mitokondriler, hücre içerisinde lipit ve karbonhidratları oksidatif fosforilasyon ile yıkımlayarak ATP oluştururlar. Başka bir deyişle, hücre içerisinde gerekli olan enerjinin üretilmesinden mitokondriler sorumludur. Mitokondriyi hücre içerisindeki diğer organellerden ayıran en büyük özellik tRNA, rRNA ve bazı mitokondriyal proteinlerin sentezlenmesinden sorumlu olan ve mitokondriyal DNA (m+DNA) adı verilen kendine has DNA’sı olmasıdır. Yani mitokondrinin yapılanması sırasında hem hücresel genom tarafından kodlanan proteinlere hem de mitokondrinin kendine has genomundan meydana gelen proteinlere ihtiyaç duyulmaktadır. İki katlı zar yapısından meydana gelmiş olan mitokondrinin iç zarı matrikse doğru çıkıntılar oluşturarak mitokondri içerisindeki reaksiyon yüzeyini arttırmaktadır (Resim 2.5). Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik Hücre Organelleri: Mitokondri

Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Çeşitliliğin Genetik İncelemesi

Temel Veteriner Genetik Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Çeşitliliğin Genetik İncelemesi Çiftlik hayvanları populasyonları, ıslahın etkisi ile fenotipik etkili birçok zengin mutasyon koleksiyonunu barındırır hale gelmiştir. Bu mutasyonların çoğu, model organizmalardaki zararlı mutasyon koleksiyonlarından ya da insanlarda kalıtsal hastalıklara neden olan mutasyonlardan farklı olarak patolojik sonuçlara neden olmamaktadırlar. Çiftlik hayvanları, hayvan ıslahı ile değişime uğramış bu karakterler kadar büyümenin kontrolü, enerji metabolizması, gelişme, iştah, üreme ve davranış gibi karakterlerin genlerinin belirlenmesi için de özel bir öneme sahiptir. Çiftlik hayvanlarında Genom Araştırmaları bu karakterlerin genetik kontrolü hakkındaki temel anlayışı arttıracak ve elde edilecek sonuçlar hastalıkların azaltılması, ürün kalitesinin ve üretim verimliliğinin arttırılması ile … Okumaya devam et Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Çeşitliliğin Genetik İncelemesi

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik

Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik Hipokrat (M.Ö. 500-400), Empedokles (M.Ö. 490-430), Demokritos (M.Ö. 460 – 370) ve Aristo (M.Ö. 384-322) gibi bilim adamlarının canlının nasıl meydana geldiği ve kendine benzer yeni bir canlıyı nasıl ürettiği konusunda fikir yürüttükleri bilinmektedir. Hipokrat’ın, daha sonraları Darwin tarafından Pangenezis adı verilen, görüşünde temel etken erkek ve dişinin tüm hücrelerinden gelen minyatür organ kopyalarıdır. Bu kopyaların kan yoluyla taşınıp, birleşerek yavruyu oluşturduğunu iddia etmiştir. Aynı zamanda bir doğa bilimcisi olan Aristo ise özün kandan oluştuğunu, babadan gelen can ile anadan gelen maddenin uterusun sıcaklığıyla canlıya dönüştüğünü savunmuştur. Adı geçen düşünürlerin fikirleri, mevcut bilgiler ışığında … Okumaya devam et Temel Veteriner Genetik: Filozofların Gözüyle Genetik