Türkiye’de Ve Dünya’da Nesli Tehlikede Olan Türler | Endemik Tür

Ekosistemin dengede olması ve sürdürülebilirliği için biyolojik çeşitliliğin koruma altına alınması gerekir. Biyolojik çeşitliliği tehdit eden ve türlerin yok olmasına neden olan en önemli faktörler; ,Habitatların tahrip edilmesi ve parçalara bölünmesi Ortama yabancı türlerin girmesi Besin zincirinin bozulması Aşırı kullanma şeklinde sıralanır. Sadece belirli bir coğrafik bölgenin sınırları içinde yaşayan ve dünyada herhangi bir yerde görülmeyen türlere endemik tür denir. Türkiye’de Nesli Tehlikede Olan Türler Hayvan türleri: Akdeniz foku Deniz kaplumbağası Kelaynak Bitki türleri: Burakis Göl soğanı Sıklemen Karçiçeği Nergis Süsen Çiğdem Dünya’da Nesli Tehlikede Olan Türler Dünya’nın hemen her bölgesindeki bitki ve hayvan türleri arasında nesli tükenme tehlikesiyle karşı … Okumaya devam et Türkiye’de Ve Dünya’da Nesli Tehlikede Olan Türler | Endemik Tür