Site icon Türkçe Malumatlar

Ay Kraterleri Ve Denizleri

Ay, krater adı verilen yuvarlak çukurlarla kaplıdır. Bunlar milyarlarca yıl önce göktaşlarının Ay’ın yüzeyine çarpmasıyla oluşmuştur. Dürbün yardımıyla daha büyük kraterleri görebilirsiniz, bazılarının genişliği yüzlerce kilometredir. Ay’a bakmak için en uygun zaman yarımay zamanıdır. Ay’ın üzerinde karanlık ve açık renkte lekeler de görürsünüz. Koyu renkli bölgeler alçak düzlüklerdir. İnsanlar bunların okyanus olduğunu düşünüp bunlara ”deniz” demişse de bugün bu çukurların tamamen kuru olduğunu biliyoruz. Ay’ın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı, tam olarak Dünya’nın çevresindeki dolanma hızıyla eşittir; bu yüzden ayın uzak yüzünü göremeyiz.

Bilgi Notu :

Bazı Kraterlerin Çapları
Arkhimedes: 82 km
Tycho: 102 km
Kopernik: 107 km
Plato: 109 km 
Ptolemaios: 164 km

Uluğ Bey Krateri

Ay’ın kuzeybatı kenarında, meşhur Türk-Moğol Cengaveri Timur’un torunu ve Gök Bilimci Uluğ Bey‘e ait bir krater mevcuttur. Uluğ Bey, 48 km. çapındadır. Ay’ın bize görünen yüzdeki kenarına çok yakın bulunduğundan gözlemi güç olmaktadır. Halka şeklindeki dağın iç kenarları dar olup üzerinde küçük tepeler sıralanır. Bu tepeler kat kat alçalan bir teras özelliği taşımaktadır. Kraterin zemininde ve ortada bir başka sivri dağ mevcuttur. Bu küçük dağ, krateri güneyden kuzeye kat ederek ikiye bölen bir dağ silsilesinin en yüksek noktasıdır. Uluğ Bey grubu, biri sıradağ olmak üzere 5 kraterden oluşur. Yanındaki eski ve tabiî bir set kalıntısı görülmektedir.

Exit mobile version