Site icon Türkçe Malumatlar

Star Wars Evreni: Büyük Amiral Thrawn Kimdir?

Star Wars Evreni: Büyük Amiral Thrawn Kimdir?

Star Wars (Yıldız Savaşları Evreni) Efsane Komutan Büyük (Grand) Amiral Thrawn

Büyük (Grand) Amiral Thrawn 1991 yılında Tmothy Zahn tarafından yazılan Star Wars İmparatorluğun Varisi romanında geçen kurgusal bir karakterdir. turkcemalumatlar olarak Amiral hakkında çok fazla spoiler vermeden kısa ve net bilgiler vereceğiz.

Thrawn diğer İmparatorluk subaylarına nazaran insan olmayan en üst rütbeli subaydır. Galaktik İmparatorlukta subayların büyük çoğunluğu hatta neredeyse tamamı insan ırkından oluşmaktadır. Bu subayların da büyük çoğunluğu beyazdır tenlidir. Thrawn onların hepsinden farklıdır ve insan değildir. Ten rengi de mavidir. Thrawn’ı galaktik imparatorlukta yer edinmesi sağlayan koşullar ise fazla başarılı olması ve para ve mevki için değil İmparatora olan sadakati ile hareket etmesidir. İmparatorlukta çoğu subay kendi çıkarını düşünürken Thrawn ise genel olarak İmparatorun ve İmparatorluğun çıkarlarını düşünerek hareket eder. İmparatorlukta subaylar ve Darth Vader gibi İmparatorun en yakınındaki kişiler, korku ile hükmetmeye çalışırken Thrawn ise zeka ve bilgelikle hareket etmektedir. Emri altındaki subaylara ödül vermekten çekinmez. Hatalarını telafi etmeleri için her zaman bir şans verir. İmparatorlukta subaylar direkt olarak şiddet yanlısıyken Thrawn olayları çözmek için farklı teknikler kullanır.

Türk Hükümdar Fatih Sultan Mehmed ve Thrawn

Thrawn: “Bir ırkı anlayabilmek için onların sanatlarını anlamak yeterlidir” der.

Türk Hükümdar Fatih Sultan Mehmed Han gibi düşmanların kültürünü, dilini, dinini yakından takip eder ve onları öğrenir. Fatih Sultan Mehmed pek çok dil biliyordu ve Yunanca Eserleri Türkçe ile Arapçaya çevirmiştir ve düşmanlarının kültürünü öğrenmiştir. Thrawn da düşmanlarının her şeyini öğrenirdi ve tam bir sanat adamıydı. Sanatsal ve estetik değerlere önem verirdi. Kıyafetleri her zaman düzgündü. Konuşması netti.

Thrawn şiddete karşı biri değildir aksine en son çare olarak şiddete başvurur ve bu başvurduğu şiddette bir o kadar yıkıcı olur. Bunun aynısını Fatih Sultan Mehmed Han da yapmıştır. Hem etrafındaki Türkmen beyliklerine hem de Doğu Roma’ya (Bizans) pek çok tavizler vermiş fakat zamanı geldiğinde hepsini tarihten silmiştir. Thrawn Sultan Mehmed gibi liyakata inanan biridir. Sultan Mehmed’in yanında hem Türkler hem de sonradan devşirilen devlet adamları mevcuttu.

İmparatorlukta düşük rütbeli subaylar ve erler bir dertleri olduğunda Thrawn’a açılabilir ve derdini anlatır. Thrawn da onlara yardımcı olur. Thrawn’ın hem insan olmaması hem de İmparatorun gözüne girmesi insan ırkından olan subayların hoşuna gitmemektedir hatta Thrawn bizzat İmparator tarafından nişanları takılarak Büyük Amirallik rütbesine getirilmiştir.

Fatih Sultan Mehmed’in komutanı Hamza Beğ, Balkanlara gittiğinde esir alınan bir kişi, Hamza Beğ ile konuşarak Türklerin sürekli yakıp yıktığında ve her şeye zarar verdiğinden bahsetmiştir. Hamza Beğ ise,

“Bizim amacımız zarar vermek değil yönetmektir ve senin gibi asileri de cezalandırmaktadır. Burada hristiyan dinine mensuplar ve başka milletten olanlar, tek bir Türk topçusunun veya yeniçerinin kılıç sesini duymadan yaşıyorlar” demiştir. Bu konuşmanın bir benzeri de Thrawn ile bir asi arasında geçmiştir. Thrawn ise şu cevabı vermiştir;

“Senin gibi sivillerle sürekli karşılaşıyorum. İmparatorluğun sürekli size zarar vermek için planlar yaptığını sanıyorsunuz. Ama sana söyleyeyim, İmparatorluk hakkındaki fikirleriniz fazla… dramatik. İmparatorluk, hükümettir. Milyarlarca canlıyı tok ve giyinik tutar. Her gün, binlerce dünyadan milyarlarca canlı bir tane Stromtrooper görmeden veya bir TIE fighter çığlığı duymadan İmparatorluk yönetimi altında barış içinde yaşıyor.”

Thrawn hakkında daha fazla bilgi edinmek için kesinlikle kitapları okumanızı tavsiye ederiz.

Exit mobile version