Site icon Türkçe Malumatlar

Tsunami Uyarı Sistemi

Tsunami Uyarı Sistemi

Tsunami dalgalarına en çok, yanardağ püskürmelerinin ve depremlerin sık görüldüğü Büyük Okyanus çevresinde rastlanır. Bu bölgedeki depremlerin izlenmesi ve tsunami tehlikesi belirdiğibde bölge insanlarının uyarılması amacıyla Hawaii’de bir Uluslararası Tsunami Uyarı Merkezi kurulmuştur. Büyük bir deprem olduğunda, Büyük Okyanus’un çevresinde yer alan çok sayıdaki gözlem istasyonu deprem merkezini saptar ve bu bilgiyi Hawaii’deki uyarı merkezine iletir. Depremin tsunami dalgalarına yol açma olasılığı bulunuyorsa, Büyük Okyanus çevresindeki yerleşim yerleri uyarılır ve gerekli önlemlerin alınması istenir. Kıyılarda kurulmuş olan gelgit istasyonları da tsunami dalgalarının gelişini izler. Büyük Okyanus çevresindeki gözlem ve gelgit istasyonları, bölgede bir deprem olduğunda çok dalgalarını ve tsunamileri izler. Depremin şiddeti Richter ölçeğine göre 6,5 ya da daha fazla olduğunda Uyarı Merkezi gerekli uyarıları yapar. Gelgit istasyonları, tsunami dalgalarının gelişini izler ve uyarı merkezine bilgi verir.

Exit mobile version