Site icon Türkçe Malumatlar

Vladimir Lenin (1870 – 1924) Hakkında

Vladimir İliç Ulyanov, 1895’te devrimci fikir yaydığı nedeniyle hapsedildiği 1895’e kadar St. Petersburg’da avukatlık yaptı. Sonra 1900’e kadar sürgüne gönderildiği Sibirya’da Karl Marx’ın eserlerini okudu. Lenin’in fikirleri 1903’te Rus Sosyal Demokratik İşçi Partisini iki gruba böldü; Marksist idealleri izleyen Bolşevikler ve daha ılımlı olan Menşevikler. Lenin Bolşevikti. 1917’de İhtilal başladığında bulunduğu İsviçre’den Bolşeviklerin başına geçmek üzere Rusya’ya döndü. Devrim baaşrılı oldu ve Lenin İlk Sovyet hükümetinin başı oldu.

Rus devrimcisi 1900 – 1917; yeni kurulan SSCB birinci Komünist lideri 1917 – 1924

Exit mobile version